bg-country-switch
Veroval®
ТЕМПЕРАТУРА

Инфрачервен термометър 2 в 1

За бързо и лесно измерване на телесна температура в ухото и на челото

Veroval Ухо/Чело - инфрачервен термометър

Бързо измерване благодарение на инфрачервена технология

Измервателният сензор улавя отделящото се от тъпанчето на ухото, респ. от повърхността на челото, инфрачервено лъчение и показва резултата от измерването след една секунда при измерване в ухото. При измерване на челото на екрана се показва най-високата стойност уловена от сензора по време на сканирането.

Измерване в ухото

С инфрачервен термометър Veroval 2-в-1 (ухо/чело)

Измерването може да се прави в лявото или в дясното ухо. Термометърът измерва излъчваните от тъпанчето и от канала на ухото инфрачервени лъчи. Тези лъчи се улавят от сензора и се преобразуват в температурна стойност. Най-добри стойности се получават при засичане на инфрачервени лъчи от средното ухо (тъпанчевата мембрана). Излъчените от околните тъкани лъчи, дават по-ниски стойности.

Съществуват хора, които имат различна температура в лявото и в дясното ухо. За да се уловят промените в измерените стойности, измервайте температурата винаги в едно и също ухо. Измерването не трябва да се прави в ухо, което е засегнато от възпаление.

При малки деца под 6 месеца слуховият канал е все още твърде тесен, поради което често температурата на тъпанчето не може да се отчете и се показват доста по-ниски стойности.


Измерване на челото

С инфрачервен термометър Veroval 2-в-1 (ухо/чело)

Термометърът измерва излъчваното от кожата инфрачервено лъчение в областта на челото, слепоочията и околните тъкани. Лъчението се улавя от сензора и се преобразува в температурна стойност. Най-точни стойности се получават при сканиране на цялата зона, започвайки от едното слепоочие до другото слепоочие.

При измерване на челото трябва да се има предвид, че слепоочията и челото не трябва да бъдат навлажнени от пот или козметика. Кожни раздразнения могат да доведат до неточно отчитане. Дългият престой на открито, както и носенето на шапки могат да повлияят върху температурата на челото. Затова се препоръчва измерването да се осъществи след минимум 30-минутен престой на стайна температура.

Измерването задължително трябва да обхваща артерия темпоралис (сънната артерия). Затова е необходимо сканирането да включи и зоната на слепоочията.

Ето как се осъществява измерването стъпка по стъпка:

1.Натиснете бутона SCAN. На екрана се появява последната измерена стойност.

2.Натиснете бутона SCAN повторно. На екрана се появява символа L° и непосредствено след него термометърът е готов за измерване на температурата. На дисплея се появява следния символ (-- -)

3.Докоснете едно от двете слепоочия като държите бутона SCAN натиснат. Бавно, и равномерно (за около 5 секунди) минете с термометъра през челото до другото слепоочие.

4.След като сте минали с термометъра през челото, отпуснете SCAN-бутона. Появява се резултатът от измерването.

Моля да имате предвид, че термометърът е контактен – по време на сканирането на челото, термометърът трябва да е допрян до челото!


Veroval® Ухо / Чело

  • Идеален за семейства с деца
  • Два метода на измерване: в ухото и на челото
  • Бързо отчитане на инфрачервения сигнал – за 1 секунда
  • Лесен за използване
  • Възможност за измерване без издаване на звуков сигнал
  • С включени 10 еднократни предпазни капачки за хигиенична употреба при измерване в ухото
  • Памет с последните 10 измервания
  • Практична кутия за съхранение

Инфрачервен термометър Veroval® Ухо/Чело

Измерването на телесната температура вече е толкова лесно


Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Veroval® medi.connect

Влезте в своя акаунт, за да управлявате здравето си: лесно съхранение и анализ на данните от Вашите устройства. Можете да сравните различни аналитични периоди (ден, седмица, месец) и автоматично да генерирате справка с всички стойности. Резултатите могат да бъдат отпечатани или изпратени по имейл до Вашия лекуващ лекар.