Veroval®
ЕКГ / КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Мобилен контрол                                      на сърдечния ритъм (ЕКГ)

и измерване на кръвно налягане

Veroval® апарат за кръвно налягане и запис на ЕКГ

За профилактика на инсулт

Основните рискови фактори за развитие на инсулт са аритмия, предсърдно мъждене и високо кръвно налягане. Аритмията обикновено се появява на различни интервали и може да бъде засечена само в момента, в който се случва. С мобилното ЕКГ устройство на Veroval® вече можете да правите запис на Вашия сърдечен ритъм при появата на симптоми, навсякъде и по всяко време. Комбинираният уред 2 в 1 на Veroval® Ви предоставя лесно разбираемо показание за резултата. Ако е необходима подробна електрокардиограма, то тя може да бъде отпечатана или изпратена по имейл до Вашия лекуващ лекар.


Мобилна ЕКГ функция:

• Разпознава предсърдни мъждения – една от главните причини за инфаркти
• Записва сърдечния ритъм за 30 секунди ‒ навсякъде и по всяко време
• Лесен анализ на измерените стойности чрез светлинен индикатор за резултата
• Разпознава нарушения в сърдечния ритъм като екстрасистоли, ранни признаци за нарушения в оросяването и заболявания на сърдечния мускул

Напълно автоматична функция за измерване на кръвно налягане:

• За внимателно и прецизно измерване на ръката над лакътя
• Висока точност на измерване
• Удобен универсален маншон с ергономична форма
• Лесен анализ на измерените стойности чрез светлинен индикатор за резултата
• Лесно запаметяване на данните със софтуера Veroval® medi.connect
• Данните могат да се комбинират с всички устройства Veroval® - например кантар и гривна за активност


Информация за ЕКГ

Информация за ЕКГ

С помощта на електрокардиограма може да бъде направена преценка за възбудителни процеси в сърцето. Контракция на сърдечния мускул винаги се предизвиква чрез електрическо възбуждане. Получените по този начин изменения на напрежението могат да бъдат отчетени на повърхността на тялото и техният ход да бъде записан и представен графично. Уредът за измерване на кръвно налягане и ЕКГ Veroval® е едноканален ЕКГ, който може да открива различни аритмии. Основният запис и оценката се извършват автоматично от уреда. Той прави оценка на това дали сърдечният ритъм е прекалено бърз (Фиг.3), прекалено бавен (Фиг.2), неравномерен (Фиг.5 и 6), свързан с прекъсвания (Фиг.4) или нормален (Фиг.1)

Печат за качество от Европейското дружество по хипертония

Доказано високо ниво на точност:

Комбинираният уред 2 в1 на Veroval® за ЕКГ и измерване на кръвно налягане е тестван и признат като продукт с най-висока точност от Европейското Дружество по Хипертония.

Veroval® medi.connect

Влезте, за да следите здравословното си състояние: За лесно съхраняване и анализиране на данните от Вашите устройства. Можете да изберете различни аналитични периоди (ден, седмица, месец), а системата ще подготви графично изображение на измерените стойности. Всички резултати могат да бъдат отпечатани или изпратени по имейл с цел да можете да ги предоставите на Вашия лекуващ лекар.