Кръвно налягане

Тук ще откриете интересна и полезна информация на тема Кръвно налягане

Научете повече за методите и устройствата за измерване на кръвно налягане

Кръвното налягане е необходимо, за да бъдат снабдявани органите в организма с кислород и хранителни вещества.

Кръвта в човешкото тяло се намира в кръвоносни съдове (главно артерии и вени). Тя постоянно упражнява натиск върху стените на кръвоносните съдове. Кръвното налягане се определя от силата на изтласкване на кръв от сърцето и еластичността на кръвоносните съдове.Сърцето обикновено се свива и отново се разширява. Това се случва средно 60 - 80 пъти в минута. По този начин, то изпомпва кръвта в артериите, за да предостави на органите кислород и хранителни вещества.

Налягането е най-високо в момента на сърцебиене, когато сърцето се свива. Това налягане е известно като систолично кръвно налягане. Фазата на свиване на сърцето, в която налягането се увеличава, е известна като систола. Кръвното налягане е най-ниско между два удара на сърцето, т.е., когато сърдечният мускул релаксира. Кръвното налягане в този момент се нарича диастолично кръвно налягане. Фазата, в която сърцето релаксира и налягането намалява, е известна като диастола.

Съществуват два неинвазивни метода за измерване на кръвно налягане: осцилометричен и аускултаторен.
За измерване на кръвното налягане в домашни условия може да се приложи един от двата метода. Аускултаторният метод се базира на т.нар „тон на Коротков“ в кръвния поток. С този метод работят механичните апарати за кръвно налягане. Осцилометричният метод се базира на регистрираните колебания в стените на артерията, които се произвеждат, когато кръвта започва да тече през нея. Тези колебания, наричани също трептения, първо са по-силни, а след това намаляват и спират напълно, когато се възстанови нормалния приток през кръвоносните съдове. С осцилометричния метод работят електронните апарати за измерване на кръвно налягане.

Някои уреди за измерване на кръвно налягане в домашни условия предлагат също комбинация от двата метода - напр. апарата Veroval duo control. Предлагат се и специализирани уреди с мобилна ЕКГ функция - Veroval Апарат за кръвно налягане с ЕКГ, който позволява да бъде направен запис на сърдечния ритъм (ЕКГ) навсякъде и по всяко време. Апаратите за домашни условия притежават също и индикатор за откриване на аритмия.

Известно е, че систоличното и диастоличното налягане варират значително в зависимост от мястото на измерване (на китката или над лакътя), така че за получаване на съпоставими резултати е най-добре винаги да измервате на едно и също място, както и на една и съща ръка или китка (лява/дясна). Важно е също така измерването да се извършва по едно и също време на деня и измерените стойности да се записват. Съвременните апарати дават възможност измерените стойности да бъдат прехвърлени директно в софтуер тип „Здравен мениджър“ на вашия компютър, смартфон или онлайн в уеб базирано приложение.

Още информация на тема Кръвно налягане