bg-country-switch
Veroval®

Co nám říká krevní tlak?

Srdce funguje jako čerpadlo, které udržuje naši krev v neustálém oběhu. Tepny rozvádí kyslík a živiny do celého těla. Oběhový systém určitý tlak - krevní tlak - potřebuje k distribuci kyslíku a živin a k odstraňování toxických látek a oxidu uhličitého. Krevní tlak je určován částečně sílou, kterou srdce používá k přivádění krve do cév a také elasticitou stěn krevních cév.

Srdce se obvykle stahuje a roztahuje v průměru asi 60-80krát za minutu. Tato expanze a kontrakce čerpá krev do tepen,
a tím zásobí tělesné orgány kyslíkem a živinami. Cévy se téměř donekonečna větví - až na úroveň krevních vlásečnic (kapilár). Oběhový systém potřebuje určitý tlak, aby se krev dostala až do kapilár.

Tlak je největší v okamžiku úderu srdce, to znamená, když se srdce kontrahuje. Tento tlak se nazývá systolický krevní tlak. Mezi dvěma srdečními údery, kdy se srdeční sval uvolňuje, je krevní tlak nejnižší (diastolický krevní tlak).

Krevní tlak se uvádí v mmHg. Nejprve je uváděna systolická hodnota, po ní následuje diastolická hodnota, například: 120/80 mmHg.1 mmHg je tlak tvořený jedním milimetrem (mm) rtuťového sloupce (Hg). To znamená, že 1 mmHg odpovídá 0,00133 baru.