bg-country-switch

Často kladené otázky

Prevence mozkové mrtvice

Co je fibrilace síní?

Fibrilace síní představuje nejčastější srdeční arytmii a může být zjištěna pouze tehdy, když k ní dochází. Je charakterizována výrazně zrychleným a konstantně nepravidelným srdečním tepem. Pokud k fibrilaci síní dojde, síně již nemohou podporovat srdeční komory v procesu pumpování krve. Výsledkem je, že se srdce úplně nevyprazdňuje a krev zůstává v síních, ve kterých může vytvářet sraženiny. Tyto sraženiny mohou poté vstoupit do mozku a vyvolat mozkovou mrtvici.

Jaká rizika doprovázejí fibrilaci síní?
Ačkoli fibrilace síní není přímo život ohrožující, znamená až pětinásobně zvýšené riziko mozkové mrtvice. Pokud není rozpoznána a léčena lékařem, může se proto stát pro život ohrožující. Vzhledem k tomu, že fibrilace síní může být asymptomatická a může být rozpoznána pouze tehdy, když k ní dochází. Pacienti trpící hypertenzí by měli být opatrní, protože zejména u hypertoniků je dvojnásobně vysoké riziko vzniku fibrilace síní, což může vést k nebezpečným krevním sraženinám, které způsobují mozkovou mrtvici.
Jaké jsou možné příznaky fibrilace síní?

Příznaky fibrilace síní jsou často nespecifické, může to být například palpitace, závratě, dušnost nebo bolest na hrudi. Až 30 % lidí, kteří trpí fibrilací síní, vůbec žádné příznaky nepociťuje.

Tlakoměr Veroval® s EKG 2 v 1

Jaká je prevence mozkové mrtvice?

Prevence mozkové mrtvice je zvláště důležitá u osob starších 50 let nebo u osob trpících hypertenzí, cukrovkou nebo hyperlipidemií. Obecně existují dva důležité faktory, které způsobují srdeční záchvaty a zejména mrtvice: jedná se o vysoký krevní tlak a nepravidelný srdeční tep, zejména fibrilaci síní. Proto je naše zařízení Veroval® s EKG 2v1 ideálním produktem pro pravidelné sledování těchto faktorů.

Dobrou zprávou je, že více než 80 % případů mozkové mrtvice lze předejít. Kromě některých neovlivnitelných rizikových faktorů, jako je stáří, mužské pohlaví, rodinná anamnéza nebo případy již prodělané mozkové mrtvice, můžete snížit riziko mozkové mrtvice tím, že:

 1. budete pečovat se o své vlastní zdraví a budete vést zdravý životní styl: jíst zdravě, být aktivní, vyhýbání se kouření a pití přílišného množství alkoholu.
 2. budete pravidelně sledovat svůj krevní tlak, EKG, hladinu cholesterolu a diabetes.
 3. budete užívat léky podle doporučení vašeho lékaře.

Poraďte se se svým lékařem o riziku mozkové mrtvice a nastavte vám individuálně přizpůsobený plán prevence.

Kdy byste měli konzultovat vašeho lékaře?

Tlakoměr Veroval®s EKG 2 v 1 je jednokanálové EKG, které dokáže detekovat různé arytmie – například fibrilaci síní, extrasystoly – a proto pomáhá provést předběžné posouzení provedením základního záznamu EKG.

 • Pokud se stavové zprávy opakovaně odchylují od normy, doporučuje se jít na lékařskou prohlídku.
 • Pokud pacient zaznamená jakékoli příznaky, které mohou naznačovat akutní srdeční onemocnění musí bez ohledu na výsledek měření okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Záznam EKG není náhradou za lékařské ošetření! Přístroj nenahrazuje ani lékařské vyšetření funkce srdce, ani záznam lékařského elektrokardiogramu, který musí být proveden pomocí složitějšího měřicího zařízení. Přístroj nediagnostikuje žádné zdravotní stavy, které by mohly být možnou příčinou změny pozorované v EKG.

Jaká je paměť tlakoměru Veroval® s EKG      2 v 1?

Tlakoměr Veroval® s EKG 2 v 1 ukládá až 128 výsledků měření EKG a / nebo hodnot krevního tlaku, včetně data a času měření (64 hodnot pro každého ze dvou uživatelů). Poslední naměřená hodnota se zobrazí jako první a nejstarší jako poslední. Jakmile budou obsazena všechna místa v paměti, bude nejstarší hodnota odstraněna.

Krevní tlak

Co znamenají dvě hodnoty krevního tlaku?

K určení krevního tlaku je třeba měřit dvě hodnoty: systolický (horní) a diastolický (dolní) krevní tlak.

 • Hypertenze (vysoký krevní tlak) je definována, pokud je systolická hodnota nejméně 140 mmHg anebo diastolická hodnota nejméně 90 mmHg.
 • Hypotenze (nízký krevní tlak) je definována, pokud je systolická hodnota nižší než 105 mmHg anebo diastolická hodnota nižší než 60 mmHg.
  Hraniční hodnota mezi normálním a nízkým krevním tlakem (hypotenze) však není tak přesně specifikována. Hypotenze se může projevovat příznaky jako jsou závratě, únava, tendence k mdlobám, porucha zraku nebo vysoká tepová frekvence. Aby se zajistilo, že hypotenze nebo související příznaky nejsou příznaky vážného onemocnění, měli byste v případě pochybností kontaktovat vašeho lékaře.
Proč je pravidelné měření krevního tlaku tak důležité?
Zpočátku se vysoký krevní tlak neprojevuje žádnými příznaky, pacient si ho nemusí všimnout a nezaznamená hrozící riziko. Nebezpečí spočívá v tom, že pokud je krevní tlak trvale příliš vysoký, existuje zvýšené riziko poškození životně důležitých orgánů jako jsou srdce, ledviny a oči. Pravidelné měření poskytuje spolehlivé informace o vývoji hodnot krevního tlaku. To je důležité pro včasné rozpoznání rizik a pro prevenci následků hypertenze.
Jaké jsou následky vysokého krevního tlaku?

Pokud hypertenze zůstane dlouhodobě neléčena, mohou se objevit další závažná onemocnění, včetně srdečních nebo oběhových problémů jako je infarkt myokardu, srdeční selhání nebo mrtvice. Možnými následky ale také mohou být selhání ledvin či slábnutí zraku.

Pažní tlakoměr Veroval® duo control

Pro koho je tlakoměr Veroval® duo control vhodný?
Tlakoměr Veroval® duo control je nejlepší volbou pro pacienty, kteří trpí srdečními nebo oběhovými chorobami – např. arytmiemi – a denně si měří krevní tlak. Tento přístroj se také doporučuje každému, kdo si cení obzvláště vysoké přesnosti a vyžaduje pohodlné měření.
Proč zvolit tlakoměr Veroval® duo control?

Oproti ostatním tlakoměrům se vyznačuje těmito benefity:

 • Díky technologii DUO SENSOR měří správně i v případě srdečních arytmií
 • Kombinuje dvě metody měření: poslechová (Korotkovova) a oscilometrická
 • Detekuje a zobrazuje srdeční arytmie
 • Usnadňuje správné měření díky patentované manžetě Secure Fit, kontrole správné polohy manžety a indikátoru klidové polohy
 • Snadná správa a ukládání dat pomocí softwaru Veroval® medi.connect
Jaké jsou výhody technologie DUO SENSOR?
Výhodou patentované technologie DUO SENSOR v tlakoměru Veroval® duo control je, že kombinuje dvě metody měření a nabízí tak lékařsky přesné výsledky měření krevního tlaku i v případě srdečních arytmií. Na jedné straně využívá dvě metody měření: standardní způsob měření krevního tlaku – tzv. oscilometrickou metodu (měření arteriálních pulzních vln) – a tzv. Korotovkovovu metodu, při které vysoce citlivý mikrofon zaznamenává ozvy protékající krve v tepně. Vzhledem k tomu, že je tato metoda velmi spolehlivá (zlatý standard), k měření krevního tlaku využívají Korotokovovu metodu i lékaři.
Čím se liší oscilometrická a poslechová (Korotkovova) metoda měření?

Oscilometrická metoda spočívá v zachycení a vyhodnocení arteriálních pulzních vln. Při proudění krev prochází cévami a způsobuje jejich vlnění. Oscilometrická metoda neměří systolický a diastolický tlak, ale střední hodnotu arteriálního tlaku. Obě zbývající hodnoty (systolický, diastolický tlak) poté pomocí algoritmu dopočítává.

Tato metoda je zpravidla velmi přesná, u osob se srdečními arytmiemi však může selhávat. Arytmie ovlivňuje algoritmus výpočtu, což způsobí, že výpočet krevního tlaku není přesný nebo tlakoměr hodnoty krevního tlaku vůbec nezměří.

Poslechová (auskultační nebo také Korotkovova) metoda spočívá v poslechu tzv. Korotkovových ozev, které v ordinaci lékař běžně poslouchá fonendoskopem.

Při nafouknutí manžety tlakoměru manžeta stiskne tepnu v paži, a vytvoří tak umělou překážku v krevním průtoku. Poté tlak v manžetě pomalu klesá, až krev tepnou začne znovu proudit, což se projevuje slyšitelnými srdečními ozvami ve fonendoskopu. Jakmile tlak na paži poklesne natolik, že tepna už není nijak stlačená a obnoví se v ní normální průtok krve, ozvy přestanou být slyšet.

Tlak při první slyšitelné ozvě odpovídá hodnotě systolického tlaku (SYS), tlak při poslední slyšitelné ozvě hodnotě tlaku diastolického (DIA).

Jedná se tedy o nejpřesnější metodu měření krevního tlaku, a to i v případě srdeční arytmie.

Jaké je riziko srdečních arytmií?
Pokud se vyskytují pravidelně, mohou být prvním příznakem oběhových poruch (ischemie) nebo zánětu srdečního svalu (myokarditidy).

Pažní tlakoměr Veroval® 

Jakou paměť má pažní tlakoměr Veroval®?

Pažní tlakoměr Veroval® ukládá až 100 měření pro každou uživatelskou paměť (celkem 2 uživatelé), stejně jako průměrnou hodnotu všech měření a večerní (PM) a ranní (AM) průměr za posledních 7 dní. Jako první se zobrazí poslední naměřená hodnota a jako poslední nejstarší naměřená hodnota. Jakmile jsou obsazeny všechna místa v paměti, je odstraněna nejstarší hodnota. Hodnoty krevního tlaku jsou vždy uloženy společně s datem a časem měření.

Jak se zobrazují srdeční arytmie?

Tlakoměry Veroval® indikují možný nepravidelný srdeční tep pomocí následujícího symbolu:

Icon_IrregularHeartbeat


Jak se vyhnout chybám při měření?

Před prvním použitím přístroje Veroval® si prosím pečlivě přečtěte příbalovou informaci, protože správné měření krevního tlaku vyžaduje správnou funkci přístroje. Tyto pokyny vás provedou jednotlivými kroky pro měření vlastního krevního tlaku.

Při měření krevního tlaku hraje roli mnoho faktorů. Deset zlatých pravidel vám pomůže měření krevního tlaku správně provádět.


Tlakoměr Veroval® compact

Jak se vyhnout chybám při měření?

Před prvním použitím přístroje Veroval® compact si prosím pečlivě přečtěte příbalovou informaci, protože správné měření krevního tlaku vyžaduje správnou funkci přístroje. Tyto pokyny vás provedou jednotlivými kroky pro měření vlastního krevního tlaku.

Při měření krevního tlaku hraje roli mnoho faktorů. Deset zlatých pravidel vám pomůže měření krevního tlaku správně provádět

K čemu je potřeba detekce srdeční arytmie (IHB)?

Kontrakce srdečního svalu je stimulována elektrickými signály. Porucha těchto elektrických signálů se nazývá arytmie. Ta může být způsobena genetickou predispozicí, stresem, věkem, nedostatkem spánku, vyčerpáním nebo podobnými faktory. Zda je nepravidelný srdeční tep výsledkem arytmie, může zjistit váš lékař. Tlakoměry Veroval® indikují možný nepravidelný srdeční tep pomocí indikátoru IHB. Proč je tato funkce tak důležitá?

 • Arytmie, nebo jiná onemocnění kardiovaskulárního systému, mohou vést k falešným hodnotám nebo mohou snížit přesnost měření krevního tlaku. Pokud se symbol IHB objeví vícekrát, může to znamenat výskyt poruchy srdečního rytmu nebo arytmii. Měření však mohlo být také narušeno pohybem nebo mluvením. Nejlepší je měření zopakovat.
 • Pokud se srdeční arytmie vyskytují pravidelně, mohou být prvním příznakem poruchy krevního oběhu (ischemie) nebo zánětu srdečního svalu (myokarditida).

Pokud se při měření krevního tlaku pravidelně zobrazí symbol IHB doporučujeme, aby váš srdeční rytmus zkontroloval lékař. Poraďte se se svým lékařem, zda je pro Vás vhodné provádět vlastní měření krevního tlaku.

Jak se zobrazují srdeční arytmie?
Tlakoměry Veroval® indikují možný nepravidelný srdeční tep pomocí následujícího symbolu:Icon_IrregularHeartbeat
Jakou paměť má tlakoměr Veroval® compact?
Tlakoměr Veroval® compact ukládá až 100 měření pro každou uživatelskou paměť (celkem 2 uživatelé), stejně jako průměrnou hodnotu všech měření a večerní (PM) a ranní (AM) průměr za posledních 7 dní. Jako první se zobrazí poslední naměřená hodnota a jako poslední nejstarší naměřená hodnota. Jakmile jsou obsazeny všechna místa v paměti, je odstraněna nejstarší hodnota. Hodnoty krevního tlaku jsou vždy uloženy společně s datem a časem měření.

Zápěstní tlakoměr Veroval®

Jaké jsou výhody zápěstního tlakoměru Veroval®?
Zápěstní tlakoměr Veroval® má integrovanou vizuální kontrolu polohy (měření na úrovni srdce). Kromě toho je vybaven detekcí arytmie, což je zvláště důležité pro hypertoniky, velký displej pro snadné čtení naměřených hodnot a systém semaforu pro klasifikaci výsledků. Tlakoměr lze připojit k počítači pomocí dodaného USB kabelu. Na PC můžete naměřené hodnoty vyhodnocovat pomocí softwaru Veroval® medi.connect. Paměť zařízení má kapacitu na uložení 2 × 100 měření (uživatel 1 a uživatel 2) a průměrné hodnoty všech měření, včetně všech ranních a všech večerních měření za posledních 7 dní.
Proč je tak důležité, aby byl tlakoměr pro měření na zápěstí umístěn na úrovni srdce?
Pokud zápěstí není během měření drženo v úrovni srdce, dojde k nepřesným měřením. Vzhledem k tomu, že správné umístění manžety v úrovni srdce je pro přesné měření nezbytné, Zápěstní tlakoměr Veroval® je vybaven dodatečnou pomůckou - vizuálním systémem kontroly polohy, který indikuje správnou polohu tlakoměru. Pokud se na displeji zobrazí „OK", byla nalezena správná poloha.
Jakou paměť má Zápěstní tlakoměr Veroval®?
Zápěstní tlakoměr Veroval® ukládá až 100 měření pro každou uživatelskou paměť (celkem 2 uživatelé), stejně jako průměrnou hodnotu všech měření a večerní (PM) a ranní (AM) průměr za posledních 7 dní. Jako první se zobrazí poslední naměřená hodnota a jako poslední nejstarší naměřená hodnota. Jakmile jsou obsazeny všechna místa v paměti, je odstraněna nejstarší hodnota. Hodnoty krevního tlaku jsou vždy uloženy společně s datem a časem měření.
Jak je možné, že mi v ordinaci lékař naměří jiné hodnoty než si naměřím doma?
Hodnoty krevního tlaku jsou porovnatelné pouze za určitých podmínek. Musíte se držet deseti zlatých pravidel měření(být vklidu, měřit se pravidelně ve stejný čas,..). Krevní tlak je v ordinaci zpravidla vyšší, tento fenomén se nazývá „syndrom bílého pláště” a je způsoben právě stresem a nervozitou způsobenou při měření tlaku v ordinaci. Nejedná se o onemcnonění, nicméně může jít o první příznak rozvíjejícícho se vysokého krevního tlaku.

Horečka

Proč mají děti horečku častěji než dospělí?
Horečka je v dětství jednou z nejčastěji se vyskytujících komplikací. Nejpravděpodobnější příčinou je infekce. Kvůli svému nezkušenému imunitnímu systému mají děti obvykle vyšší a rychleji nastupující horečku než dospělí. Imunitní systém je u novorozenců relativně nezralý a musí se časem vyvíjet tím, že je vystavován působení různých patogenů, jako jsou bakterie, viry nebo houby. Imunitní systém však má i jiné role, jako jsou oprava tkání a hojení ran. Aktivita imunitního systému je často doprovázena zvýšením tělesné teploty.
Proč je horečka u nemocných důležitá?

Horečka je běžnou reakcí na infekci v těle může v boji proti této infekci pomoci. Výraz horečka znamená zvýšenou teplotu těla, která je podstatně mimo normální rozsah tělesné teploty.

Horečka obvykle souvisí se stimulací imunitní odpovědi těla.

Horečka může podporovat funkci imunitního systému proti virům nebo bakteriím, a může ztěžovat reprodukci virů a bakterií citlivých na teplotu.

Jaké jsou typické příznaky horečky?
 • Zvýšená tělesná teplota
 • Bolest hlavy
 • Únava
 • Bolest svalů a kloubů
 • Zimnice a třes
 • Pocení
 • Zarudlá kůže a teplé čelo
 • Zvýšená srdeční frekvence
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Závratě a celková slabost
  (Ne všechny tyto příznaky se vyskytují nebo objevují současně)
Od jaké výše lze považovat teplotu za horečku?

Horečka je zvýšená teplota lidského těla, která podstatně převyšuje jeho běžnou teplotu. Při měření záleží na teploměru, který měření provádí a na jaké části těla je teplota měřena. Jednotlivé části těla se totiž teplotně zpravidla liší a to až o 0,5°C.

blood-pressure-faq-q4-CZ
Jak přístroj čistit?

Měřicí senzor je nejdůležitější a nejcitlivější částí přístroje. Musí být vždy čistý a neporušený, aby bylo zajištěno co nejpřesnější měření.

Měřicí hrot a senzor čistěte výhradně jemnými navlhčenými ubrousky nebo 70% lihem (izopropanol). Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, neboť mohou poškodit přístroj a způsobit, že displej bude nejasný.

Přesvědčte se, že se do vnitřku teploměru nedostala žádnákapalina. Po vyčištění měřicího senzoru před provedenímměření bezpodmínečně počkejte tak dlouho, až čisticí kapalina zcela vyschne. Na ochranu před vnějšími vlivy teploměr uchovávejtev úschovném plastovém pouzdře.

Jaké jsou výhody infračervených teploměrů?
 • Vysoká rychlost měření – max. 3 sekundy
 • Vysoká přesnost měření
 • Paměťová funkce – 10 posledních naměřených hodnot
 • Optický indikátor horečky: Pokud je tělesná teplota zobrazená na obrazovce 37,6 °C nebo vyšší, obrazovka se rozsvítí červeně a vizuálně tak upozornění na horečku

Veroval® horečka 2 v 1

Co znamená poplašné upozornění na horečku u infračerveného teploměru Veroval® horečka 2 v 1?
Infračervený teploměr Veroval® horečka 2 v 1 nabízí možnost zobrazit optické varování výskytu horečky pomocí barevného LED podsvětlení. Pokud je teplota nižší než 37,6 °C, indikátor horečky svítí zeleně. Pokud je teplota 37,6 °C nebo vyšší, indikátor horečky se rozsvítí červeně.
Jaké jsou výhody infračerveného teploměru Veroval® horečka 2 v 1?

Infračervený teploměr Veroval® horečka 2 v 1 nabízí dva různé způsoby měření teploty: v uchu a na čele. Dle vašich preferencí si můžete vybrat mezi těmito dvěma režimy. Můžete jej nastavit tak pomocí přepínače režimu na boku teploměru. Měření je velmi rychlé - trvá pouhou 1 sekundu při měření v uchu nebo po dobu skenování při měření na čele. Použití dodávaných jednorázových ochranných krytů zajišťuje, že měření teploty v uchu je obzvláště hygienické a riziko přenosu bakterií nebo virů je výrazně minimalizováno.

Další výhody:

 • Měření za jednu sekundu při režimu měření v uchu
 • Rychlé a snadné měření teploty
 • Infračervené teploměry HARTMANN byly vyvinuty v Německu v souladu se standardy kvality společnosti HARTMANN. Jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby zákazníků a splňují vysoké standardy
 • Jednoduché, bezpečné a hygienické měření díky jednorázovým ochranným krytům
 • Snadné čištění měřicího senzoru
 • Vysoká přesnost měření byla prokázána v klinických studiích
 • Paměťová funkce: Infračervené teploměry HARTMANN ukládají do paměti až 10 posledních naměřených hodnot, což umožňuje přehled o průběhu horečky.
 • Optický indikátor horečky: Pokud je tělesná teplota zobrazená na obrazovce 37,6 °C nebo vyšší, obrazovka se rozsvítí červeně a vizuálně tak upozornění na horečku
 • Doporučeno pro klinické použití
 • Doporučeno pro domácí použití
K čemu slouží ochranné kryty Veroval®?

Ochranné kryty Veroval® jsou určeny k použití společně s infračerveným teploměrem Veroval® horečka 2 v 1. V kombinaci s teploměrem umožňují jednorázové ochranné kryty vysoce hygienické měření tělesné teploty v uchu. Výrobek na jedno použití pomáhá předcházet křížové kontaminaci a infekcím způsobené přenosem virů nebo bakterií. Výrobek je vyroben z hladkého plastu s čirou membránou a neobsahuje ftaláty ani latex.

Můžete se také podívat na naše video o používání ochranných krytů.

Jaké faktory ovlivňují výsledky měření?

Tělesná teplota měřená v uchu či na čele může být ovlivněna několika faktory. Pro přesné měření prosím dodržujte následující pravidla:

 • Zkontrolujte, zda je měřící senzor čistý
 • Očistěte čelo a spánky od potu a kosmetiky
 • Vyberte správné nastavení pro měření v uchu/na čele
 • Při měření používejte ochranné kryty
 • Měřte teplotu na čele nejdříve po 30 minutách pobytu v místnosti s pokojovou teplotou.

Bezdotykový infračervený teploměr Thermoval® baby

Jak měření probíhá?

Teploměr měří infračervené záření vyzařované kůží na čele, v oblasti spánků a okolní tkání. Záření je snímáno senzorem a převáděno na teplotní stupně. Na zařízení se zobrazí nejvyšší zaznamenané měření.

Stejně tak, pokud provádíme měření teploty povrchu předmětu nebo měření teploty vzduchu v místnosti, senzor detekuje záření vydávané povrchem předmětu, resp. okolního vzduchu v místnosti.

Jaké jsou výhody bezkontaktního měření?

Bezkontaktní infračervené teploměry využívají moderní technologii měřicích senzorů, která generuje hodnoty tělesné teploty s vysokou přesností měření. Jedná se o nejpokročilejší a nejbezpečnější metodu měření tělesné teploty, která je v současné době na trhu. Je to pohodlné a snadno použitelné.

Bezkontaktní teploměr pro měření na čele umožňuje měření teploty u kojenců, dětí a dospělých bez kontaktu s kůží za pouhé 3 sekundy. Teploměrem jednoduše pohybujete přes čelo nad spánkovou tepnou: polohovací světlo umístěné v hlavě senzoru umožňuje řízené provádění měření během procesu skenování teploty. Tím odpadá nutnost fyzicky vkládat sondu do tělní dutiny jako je ušní kanál nebo konečník, což je u nemocných dětí a konenců často obtížné. Při použití bezkontaktního teploměru můžete dítěti měřit teplotu i když spí, a to naprosto tiše a bez buzení.

Bezkontaktní měření tělesné teploty je bezpečné a hygienické, protože teplota je měřena bez kontaktu s kůží. Riziko kontaktního přenosu bakterií nebo virů je tím minimalizováno. Proto je Thermoval® baby ideální pro použití nejen u kojenců a dětí.

Thermoval® baby navíc umožňuje v dalším režimu měření teploty povrchu předmětů nebo pokojové teploty. Může být proto použit několika různými způsoby.

Jakou má infračervený teploměr Thermoval® baby paměť?
Přístroj automaticky ukládá posledních 10 měření provedených na čele nebo povrchu předmětu. Pokud je obsazeno všech 10 paměťových pozic, nejstarší měření teploty je následně přepsáno. Zobrazení uložených teplot je popsáno v návodu k použití.
Jak přesně měří bezdotykový infračervený teploměr Thermoval® baby?

Přesnost teploměru odpovídá standardům klinické přesnosti. Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití. Přesnost měření závisí na správném používání přístroje a na správném zacházení.

Je teploměr voděodolný?

Infračervený bezdotykový teploměr Thermoval® baby NENÍ voděodolný! Vyhněte se proto přímému kontaktu s kapalinami.

Je teploměr vhodný i pro dospělé?
Teploměr Thermoval® baby je vhodný k měření novorozenců, starších dětí i dospělých. Při správné aplikaci zajišťujě rychlé, snadné a přesné měření tělesné teploty pro každého.

Domácí testy

Proč se spolehnout na domácí testy Veroval?
Společnost HARTMANN – jeden zpředních světových výrobců špičkových produktů pro lékařské ordinace, nemocnice a lékárny – přináší pod značkou Veroval širokou řadu diagnostických testů určených k domácímu použití. Domácí testy Veroval® jsou snadno použitelné a poskytují spolehlivé výsledky během několika minut.

medi.connect

Jaký je rozdíl mezi softwarem Veroval® medi.connect a webovou aplikací?
Hlavním rozdílem mezi počítačovým softwarem a webovou aplikací je, že počítačový software je nainstalován na lokálním pevném disku vašeho počítače, zatímco webová aplikace je přístupná pouze přes internetový prohlížeč. Hlavní výhodou webové aplikace je, že je přístupná z jakéhokoliv zařízení připojeného na internet z kteréhokoliv místa na světě. Pro používání webové aplikace je vyžadována on-line registrace, zatímco u počítačového softwaru tato registrace není nutná.
Mohu přímo převést data z mého zařízení Veroval® do webové aplikace?

Ne, toto není možné, ale snadno můžete data ze svého softwaru či mobilní aplikace zobrazit ve webové aplikaci tím, že se zaregistrujete a zesynchronizujete data mezi softwarem/aplikací a účtem pomocí webové aplikace.

Co mám dělat v případě, že neobdržím potvrzující e-mail po registraci do webové aplikace Veroval®?

V případě, že po registraci do webové aplikaci Veroval neobdržíte potvrzující e-mail do své e-mailové příchozí schránky, doporučujeme se podívat do schránky s nevyžádanou poštou. V závislosti na vašem poskytovateli e-mailových služeb se může stát, že je potvrzující e-mail automaticky označen jako spam, a proto je přímo zaslán do spamové schránky, jelikož se jedná o automaticky generovanou zprávu.