Pořiďte si Veroval® tlakoměr s EKG 2v1 ve vaší lékárně / výdejně zdravotnických potřeb

Funkce mobilního EKG:
 • Rozpoznává fibrilaci síní – hlavní příčinu cévních mozkových příhod
 • Srdeční rytmus lze zaznamenat za pouhých 30 sekund - kdekoli a kdykoli
 • Detekuje srdeční arytmie, jako jsou extrasystoly, časné známky oběhových poruch a zánětu srdečního svalu
 • Výsledky jsou okamžitě zobrazeny ve snadno srozumitelném formátu; navíc je k dispozici podrobný pohled (elektrokardiogram) pro vašeho lékaře
 • V kombinaci se softwarem Veroval medi.connect můžete vy i váš lékař mít podrobný přehled o výsledcích elektrokardiogramu
Plně automatická funkce měření krevního tlaku:
 • Pro rychlé a přesné měření na horní části paže
 • Vysoká přesnost měření ověřena
 • Univerzální manžeta (22-42 cm) s ergonomickým tvarem
 • Data lze snadno ukládat pomocí softwaru Veroval medi.connect
 • USB Bluetooth adaptér je součástí balení
 • Automatické vyhodnocení naměřených výsledků (krevního tlaku a EKG)
Informace o EKG

Excitační stavy srdce lze posoudit pomocí elektrokardiogramu. Kontrakce srdečního svalu je vždy způsobena elektrickým podnětem. Výsledné změny napětí lze měřit na povrchu těla a jejich průběh lze zaznamenávat do grafu. Veroval tlakoměr s EKG 2v1 je jednokanálové EKG, které dokáže rozpoznat různé arytmie, například fibrilaci síní nebo extrasystoly, a proto pomáhá provést předběžné posouzení stavu provedením základního záznamu EKG. Přístroj automaticky vyhodnocuje, zda je srdeční rytmus příliš rychlý (obr. 3), příliš pomalý (obr. 2), nepravidelný (obr. 5 a 6), s pauzami (obr. 4) nebo normální (obr. 1).Výsledek se zobrazuje pomocí jasných symbolů na displeji ihned po měření.

Technologie Comfort Air
Logo Technologie Comfort Air
Veroval tlakoměr s EKG 2v1 s technologií Comfort Air zajišťuje pohodlné měření. Na rozdíl od mnoha automatických tlakoměrů s předem naprogramovanými hodnotami tlaku pro nafouknutí manžety, technologie Comfort Air po prvním měření individuálně určuje přibližný systolický krevní tlak pacienta. Po nahuštění na hodnotu 190 mmHg při prvním měření se tlak nepřetržitě individuálně upravuje na základě dříve naměřených hodnot krevního tlaku. To umožňuje pohodlnější měření na horní části paže, protože přístroj vždy vyvíjí pouze tolik tlaku, kolik je skutečně potřeba k zajištění přesného a příjemného měření krevního tlaku.
Pečeť kvality Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)
Vysoká úroveň přesnosti ověřena: Veroval tlakoměr s EKG 2v1 má ověřenou vysokou přesnost měření krevního tlaku a získal pečeť kvality Evropské společnosti pro hypertenzi.
Pečeť kvality Německé společnosti pro hypertenzi – Deutsche Hochdruckliga (DHL)
Veroval tlakoměr s EKG 2v1 splnil všechny specifikace pro měření krevního tlaku potřebné pro pečeť kvality Německé společnosti pro hypertenzi.

Další informace naleznete v návodu k použití zde 

Často kladené otázky

Veroval® tlakoměr s EKG 2v1

Jaká je prevence mozkové mrtvice?

Prevence mozkové mrtvice je zvláště důležitá u osob starších 50 let nebo u osob trpících hypertenzí, cukrovkou nebo hyperlipidemií. Obecně existují dva důležité faktory, které způsobují srdeční záchvaty a zejména mrtvice: jedná se o vysoký krevní tlak a nepravidelný srdeční tep, zejména fibrilaci síní. Proto je naše zařízení Veroval tlakoměr s EKG 2v1 ideálním produktem pro pravidelné sledování těchto faktorů.

Dobrou zprávou je, že více než 80 % případů mozkové mrtvice lze předejít. Kromě některých neovlivnitelných rizikových faktorů, jako je stáří, mužské pohlaví, rodinná anamnéza nebo případy již prodělané mozkové mrtvice, můžete snížit riziko mozkové mrtvice tím, že:

 1. budete pečovat se o své vlastní zdraví a budete vést zdravý životní styl: jíst zdravě, být aktivní, vyhýbání se kouření a pití přílišného množství alkoholu.
 2. budete pravidelně sledovat svůj krevní tlak, EKG, hladinu cholesterolu a diabetes.
 3. budete užívat léky podle doporučení vašeho lékaře.

Poraďte se se svým lékařem o riziku mozkové mrtvice a nastavte vám individuálně přizpůsobený plán prevence.

Jaká je paměť tlakoměru Veroval® tlakoměr s EKG 2v1

Tlakoměr Veroval s EKG 2 v 1 ukládá až 128 výsledků měření EKG a / nebo hodnot krevního tlaku, včetně data a času měření (64 hodnot pro každého ze dvou uživatelů). Poslední naměřená hodnota se zobrazí jako první a nejstarší jako poslední. Jakmile budou obsazena všechna místa v paměti, bude nejstarší hodnota odstraněna.

Kdy navštívit lékaře?

Veroval tlakoměr s EKG 2v1 je jednokanálové EKG, které dokáže detekovat různé arytmie – například fibrilaci síní, extrasystoly – a proto pomáhá provést předběžné posouzení provedením základního záznamu EKG.

 • Pokud se stavové zprávy opakovaně odchylují od normy, doporučuje se jít na lékařskou prohlídku.
 • Pokud pacient zaznamená jakékoli příznaky, které mohou naznačovat akutní srdeční onemocnění musí bez ohledu na výsledek měření okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Záznam EKG není náhradou za lékařské ošetření! Přístroj nenahrazuje ani lékařské vyšetření funkce srdce, ani záznam lékařského elektrokardiogramu, který musí být proveden pomocí složitějšího měřicího zařízení. Přístroj nediagnostikuje žádné zdravotní stavy, které by mohly být možnou příčinou změny pozorované v EKG.