bg-country-switch

Když se arytmie spojí s vysokým krevním tlakem

Nešťastné spojení: Srdeční arytmie a vysoký krevní tlak

Odborné organizace, jejichž výčet nemůže být prestižnější - Evropská asociace srdečního rytmu (EHRA) a Evropská kardiologická společnost (ESC) Rada pro hypertenzi schválená Společností pro srdeční rytmus (HRS), Jihoasijská společnost pro srdeční rytmus (APHRS) a Latinskoamerická společnost pro srdeční stimulaci a elektrofyziologii (SOLEACE). Všechny tyto společnosti v časopise European Heart Journal(1) oznámily, že hypertenze byla celosvětově mezi nepřenosnými nemocemi uznána jako hlavní a nejčastější rizikový faktor způsobující smrt a invaliditu. Uvádějí, že vysoký krevní tlak vede k srdečnímu selhání, ischemické chorobě srdeční, mrtvici, onemocnění periferních tepen a chronickému selhání ledvin.

Problémy se srdečním rytmem jsou výsledkem nepravidelných elektrických impulzů, které koordinují srdeční tep. Pokud vaše srdce bije příliš rychle, příliš pomalu nebo nepravidelně, můžete mít v nejlepším případě jen pocit, že vám není dobře. V nejhorším případě to může být život ohrožující. Nepravidelný srdeční tep může být způsoben genetickou predispozicí, stresem, věkem, nedostatkem spánku, vyčerpáním nebo podobnými faktory.

Prvním krokem, jak zjistit, zda trpíte srdečními arytmiemi, je měření srdečního tepu. Řada tlakoměrů pro domácí použití je schopna nepravidelný srdeční tep rozpoznat. Pokud bude u vás rozpoznán nepravidelný srdeční tep, měli byste se poradit se svým lékařem, který může dále určit, zda je tato nepravidelnost výsledkem arytmie. Arytmie nebo jiná onemocnění kardiovaskulárního systému však mohou při měření krevního tlaku vést k chybným údajům nebo ke snížení přesnosti.

Pokud se srdeční arytmie vyskytují pravidelně, mohou být prvním příznakem oběhové poruchy (ischemie) nebo zánětu srdečního svalu (myokarditidy). Vaše naměřené hodnoty nenahrazují lékařskou prohlídku, proto prosím vždy konzultujte vaše naměřené hodnoty se svým lékařem.

1 Gregory Y H Lip et. al, Hypertension and cardiac arrhythmia, European Heart Journal, Volume 38, Issue 4, 21 January 2017, pp. 223–225.


Témata, která vás mohou také zajímat