bg-country-switch

Jak rozpoznat fibrilaci síní a co dělat?

bg-country-switch

Jak rozpoznat fibrilaci síní a co dělat?

Pokud vaše srdce vysílá nepravidelné elektrické signály, je nejvyšší čas zkontrolovat váš krevní tlak.

Jedním z problémů srdečního rytmu, který každoročně způsobuje stovky tisíc úmrtí, je fibrilace síní. Jedná se o poruchu rytmu s nekoordinovanou aktivací elektrických vzruchů, která má za následek neúčinnou kontrakci síní a často rychlý a nepravidelný srdeční tep.(1) Pacient ji často vnímá jako zrychlené bušení srdce (palpitaci) nebo anginózní bolest na hrudi. Někdy však fibrilace síní nemusí mít žádné příznaky, což ztěžuje její rozpoznání. Existuje řada rizikových faktorů pro vznik fibrilace síní, například stárnutí, genetická dispozice, etnický původ, mužské pohlaví, vada chlopně a mnoho dalších, nicméně jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů je arteriální hypertenze.

Vzhledem k tomu, že se fibrilace síní vyskytuje v nepravidelných intervalech a může tak být rozpoznána pouze když k ní dochází, může sledování srdečního rytmu pomocí přístrojů pro měření krevního tlaku vybavených elektrokardiogramem, přenosných EKG přístrojů (Holter), speciálních mobilních přístrojů pro sledování srdečního rytmu doslova zachraňovat životy.

Fibrilace síní a vysoký krevní tlak jsou hlavními rizikovými faktory pro vznik mrtvice.(2) Proto je důležité, aby byly oba tyto stavy diagnostikovány ještě předtím, než dojde k vážným zdravotním následkům.

(1) 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020; 42: 373-498
(2) Lip GY et al: refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk-based approach: the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Chest 2010; 137: 263-272

Tato témata vás také mohou zajímat

Zabiják našeho století: fibrilace síní
Pokud vaše srdce vysílá nepravidelné elektrické signály, je nejvyšší čas zkontrolovat váš krevní tlak.

Jedním z problémů srdečního rytmu, který každoročně způsobuje stovky tisíc úmrtí, je fibrilace síní. Jedná se o poruchu rytmu s nekoordinovanou aktivací elektrických vzruchů, která má za následek neúčinnou kontrakci síní a často rychlý a nepravidelný srdeční tep.(1) Pacient ji často vnímá jako zrychlené bušení srdce (palpitaci) nebo anginózní bolest na hrudi. Někdy však fibrilace síní nemusí mít žádné příznaky, což ztěžuje její rozpoznání. Existuje řada rizikových faktorů pro vznik fibrilace síní, například stárnutí, genetická dispozice, etnický původ, mužské pohlaví, vada chlopně a mnoho dalších, nicméně jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů je arteriální hypertenze.

Vzhledem k tomu, že se fibrilace síní vyskytuje v nepravidelných intervalech a může tak být rozpoznána pouze když k ní dochází, může sledování srdečního rytmu pomocí přístrojů pro měření krevního tlaku vybavených elektrokardiogramem, přenosných EKG přístrojů (Holter), speciálních mobilních přístrojů pro sledování srdečního rytmu doslova zachraňovat životy.

Fibrilace síní a vysoký krevní tlak jsou hlavními rizikovými faktory pro vznik mrtvice.(2) Proto je důležité, aby byly oba tyto stavy diagnostikovány ještě předtím, než dojde k vážným zdravotním následkům.

Tato témata vás také mohou zajímat

(1) 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020; 42: 373-498
(2) Lip GY et al: refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk-based approach: the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Chest 2010; 137: 263-272