Přesné, šetrné, snadné: nejnovější generace pažních tlakoměrů 

Pažní tlakoměry

Jednoduše ovladatelné zápěstní tlakoměry

Zápěstní tlakoměry

Často kladené otázky

Krevní tlak

Co znamenají dvě hodnoty krevního tlaku?

K určení krevního tlaku je třeba měřit dvě hodnoty: systolický (horní) a diastolický (dolní) krevní tlak.

  • Hypertenze (vysoký krevní tlak) je definována, pokud je systolická hodnota nejméně 140 mmHg anebo diastolická hodnota nejméně 90 mmHg.
  • Hypotenze (nízký krevní tlak) je definována, pokud je systolická hodnota nižší než 105 mmHg anebo diastolická hodnota nižší než 60 mmHg.
    Hraniční hodnota mezi normálním a nízkým krevním tlakem (hypotenze) však není tak přesně specifikována. Hypotenze se může projevovat příznaky jako jsou závratě, únava, tendence k mdlobám, porucha zraku nebo vysoká tepová frekvence. Aby se zajistilo, že hypotenze nebo související příznaky nejsou příznaky vážného onemocnění, měli byste v případě pochybností kontaktovat vašeho lékaře.
Proč je pravidelné měření krevního tlaku tak důležité?
Zpočátku se vysoký krevní tlak neprojevuje žádnými příznaky, pacient si ho nemusí všimnout a nezaznamená hrozící riziko. Nebezpečí spočívá v tom, že pokud je krevní tlak trvale příliš vysoký, existuje zvýšené riziko poškození životně důležitých orgánů jako jsou srdce, ledviny a oči. Pravidelné měření poskytuje spolehlivé informace o vývoji hodnot krevního tlaku. To je důležité pro včasné rozpoznání rizik a pro prevenci následků hypertenze.
Jaké jsou následky vysokého krevního tlaku?

Pokud hypertenze zůstane dlouhodobě neléčena, mohou se objevit další závažná onemocnění, včetně srdečních nebo oběhových problémů jako je infarkt myokardu, srdeční selhání nebo mrtvice. Možnými následky ale také mohou být selhání ledvin či slábnutí zraku.