bg-country-switch

Drogy jsou psychoaktivní látky, které ovlivňují chování
a náladu svých uživatelů. Užívání jednoho nebo více druhů návykových látek s sebou nese významná rizika. Konzumace drog má dlouhodobý negativní dopad
na fyzické zdraví jedince a může způsobovat např. paralýzu, selhání ledvin, poškození srdce a plic nebo oslabení imunitního systému. Kromě těchto zdravotních komplikací mohou v důsledku potencionální závislosti způsobovat také psychosociální problémy, jako je osamělost, zanedbávání práce, ztráta přátel a rodiny a mnohé další. Pokud dochází ke konzumaci drog při řízení automobilu, ohrožuje tak jejich uživatel silniční provoz, čímž ohrožuje život svůj
i druhých. Nebezpečné jsou zejména pro mladé lidi,
kteří mají tendenci být odvážnější a rádi zkoušejí nové věci. Jejich užívání s sebou přináší řadu rizik - vzniká na nich závislost a působí negativně na tělesné i duševní zdraví.

S domácím testem Veroval® "Drogy" od společnosti HARTMANN lze rychle a bezpečně prokázat známky užívání amfetaminů, benzodiazepinů (uklidňujících prostředků), kokainu, marihuany, metadonu a opiátů. Vše,
co potřebujete, je malé množství moči a 5 minut času.

Více informací k problematice drog naleznete ZDE.

Jak test funguje

Testovací kazeta
Vyjměte testovací kazetu
z fóliového obalu.
Následně sejměte ochranný kryt.
Ponoření části testovací kazety do moči v přiloženém pohárku.
Zachyťte čerstvou moč
do pohárku.
Ponořte test až po rysku do moči na nejméně 10 sekund.
Kryt pod testovací kazetou, položen na rovnou plochu.
Nasaďte kryt zpět na testovací kazetu a položte ji na rovnou plochu.
Výsledek můžete odečíst po 5 minutách.
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.
Veroval, Domácí test, Drogy