Често задавани въпроси

Тема: Кръвно налягане, хипертония

Като се позоваваме на дългогодишния си опит и с цел да бъдем максимално полезни за Вас, изготвихме списък на най-често задаваните въпроси на тема Кръвно налягане...

Защо измерването на кръвното налягане е толкова важно?

Повишеното ниво на кръвно налягане не може да се усети. По тази причина високото кръвно налягане често остава неразпознато дълго време. Ако при наличие на високо кръвно налягане не се приложи лечение, то може да доведе до сериозни заболявания, които се откриват, едва когато са причинили вреда на организма. Тази опасност може да бъде предотвратена, само ако следим редовно стойностите на кръвното си налягане.

Обикновено средата, в която измерваме кръвното си налягане се отразява върху стойностите. Така например, стойностите на кръвното налягане измерени в лекарския кабинет могат драстично да се различават от тези, измерени в позната домашна среда.

На коя ръка трябва да измерваме кръвното си налягане?

Измерването на кръвното налягане последователно на двете ръце може да даде разлика в стойностите до 20 mmHg (систолична и диастолична). Затова се препоръчва да измервате кръвното си налягане на ръката, на която обикновено стойностите са по-високи.

Защо кръвното налягане трябва да се измерва винаги по едно и също време на деня?

Много функции на човешкото тяло са подложени на т.нар. дневен биологичен ритъм и показват характерни колебания дори, когато няма промяна в условията на околната среда. Кръвното налягане също е подчинено на постоянен дневен ритъм: то се покачва сутрин (малко преди да станем), пада леко следобед, и отново се покачва вечер. Кръвното налягане е най-ниско през нощта.Така в рамките на едно денонощие човек има около 100 000 различни стойности на кръвно налягане За да направим коректно сравнение на стойностите, измерването трябва да се осъществява по едно и също време на деня. Кръвното налягане измерено сутринта не може да се сравнява с това измерено вечер.

Какво трябва да се има предвид при измерване на кръвно налягане по време на бременност?

Наличие на високо кръвно налягане по време на бременност се среща при 10% от бременните. Това състояние трябва задължително да бъде наблюдавано и лекувано с особено внимание. При всички случаи е добре бременните жени да следят стойностите на кръвното си налягане и при наличие на проблем, незабавно да се свържат с лекуващия лекар.

Защо е необходимо да си водим дневник с измерените стойности на кръвното налягане?

Единичните измервания са само моменти стойности и не дават точна информация за нивото на кръвното Ви налягане в рамките на деня или в период от няколко дни. Затова се препоръчва да измервате кръвното си налягане два или три пъти дневно – винаги по едно и също време. Съвременните електронни апарати позволяват да запаметите измерените стойности заедно с датата и часа на измерването. С напредването на технологиите бяха създадени специализирани софтуери или мобилни приложения, в които всички измерени стойности могат да бъдат прехвърлени и съхранени, и при необходимост да бъдат предоставени на лекуващия лекар. Показанията за по-дълъг период от време могат да дадат ценна основа за оптимизиране на лечението.

Защо апаратите за китка не са подходящи за всеки човек?

Напречното сечение на кръвоносните съдове на китката е много по-малко в сравнение с кръвоносните съдове в горната част на ръката, така че някои заболявания на кръвоносните съдове, като артериосклероза, имат по-голям ефект върху еластичността на съдовите стени. Здравата и еластична артерия е предпоставка за надеждни показания при измерване по осцилометричен метод. При някои потребители с артериосклероза, други нарушения на кръвоносните съдове или неблагоприятно положение на артериите стойностите, измерени в китката, се различават значително от тези, получени в горната част на ръката. В тези случаи устройствата за китки не са препоръчителни.

Какво е сравнително измерване?

Преди да закупите апарат за кръвно налягане за китка, трябва да проверите дали измерените стойности на китката са надеждни, а това може да стане като направите съпоставка с измерване в горната част на ръката. За целта преди да пристъпите към първото измерване е необходимо да отпочинете за около 5 минути. След това направете няколко последователни измервания с интервал от по 1 минута като започнете първо с измерване на китката, след това в горната част на ръката, отново на китката и отново в горната част на ръката. Обърнете внимание на получените показания и сравнете отбелязаните диастолични стойности при двете двойки измервания ръка / китка. Ако разликата в диастоличните стойности и в двата случая е по-малка от 10 mmHg, устройството за китка е подходящо за Вас. Ако обаче двете показания се различават с повече от 10 mm Hg, трябва да използвате устройство за измерване на ръката над лакътя. Ако резултатът не е ясен, повторете сравнителното измерване след кратка почивка.

Апаратът ми за кръвно налягане показва прекалено ниски стойности

  • Проверете дали използвате правилния размер маншон. Маншон, който е прекалено голям или широк води до фалшиво ниски резултати.
  • Дръжте китката или ръката си на нивото на сърцето. Ако мястото, на което се извършва измерването, е твърде високо, това води до невярно ниски показания.
  • Ако все още имате съмнения в точността на устройството, можете да го занесете за проверка.

Защо стойностите измерени при лекар се различават от тези у дома?

Стойностите на кръвното налягане могат да се сравняват едни с други, само ако са били измерени по едно и също време на деня и в момент, в който сте отпочинали. Изследванията показват, че при измерване на кръвното налягане в лекарския кабинет при 25% от пациентите се наблюдават по-високи стойности в сравнение с тези направени у дома. Това явление се нарича "хипертония на бялата престилка" или "ефектът на бялата престилка". Тук не говорим за болестно състояние, защото по-високото кръвно налягане в такива случаи е причинено от стресова ситуация и нервност по време на посещението при лекар. Все пак тези повишени стойности могат да бъдат първи признак, че в дългосрочен план е налице вероятност да се развие високо кръвно налягане.

Защо различните апарати за измерване на кръвно налягане обикновени дават и различни показания?

Всяко осцилометрично устройство за измерване на кръвно налягане изчислява систоличното и диастоличното кръвно налягане косвено, като използва математическа формула. При отделните производители могат да се срещнат някои разлики във формулата, които рефлектират върху получените показания.

Защо получавам различни показания, когато измервам кръвното си налягане няколко пъти на ден?

Всяко измерване на кръвното налягане представлява само моментна стойност, тъй като работата, която сърцето трябва да извърши при всяко туптене постоянно се променя в течение на деня. Така между отделните трептения човек има около 100 000 различни стойности на кръвно налягане на ден. Само редовните измервания по едно и също време и при едни и същи условия дават сравними резултати и могат да се използват за анализ на различни стойности на кръвното налягане.

Апаратът ми за кръвно налягане подава много разнообразни показания

Стойността, която виждаме при измерване на кръвното налягане е само моментна. Това е така, защото тя зависи от редица фактори като психическото и физическото състояние в момента на измерване, условията на заобикалящата ни среда, както и в коя част на деня се извършва измерването. Следователно винаги трябва да измервате кръвното си налягане при едни и същи условия, напр. по едно също време в рамките на деня и да почивате поне пет минути преди измерване. Ако се налага да повторите измерването, задължително направете пауза от поне 1 минута. В случай, че стойностите на кръвното Ви налягане се променят драстично, въпреки че сте спазили изискването за кратка пауза, след още 1 минута направете трето измерване и изчислете средна стойност от трите поредни измервания. Ако имате съмнения в точността на устройството, можете да го занесете за проверка.

Апаратът ми за кръвно налягане показва много високи стойности

  • Проверете дали използвате правилния размер маншон. Маншон, който е прекалено малък или тесен води до фалшиво високи резултати.
  • Винаги правете кратка почивка за поне 5 минути преди измерване.
  • Дръжте китката или ръката си на нивото на сърцето. Ако мястото, на което се извършва измерването, е твърде ниско, това води до неверни показания.
  • Ако все още имате съмнения в точността на устройството, можете да го занесете за проверка.

Какво трябва да имате предвид при измерване на кръвното налягане, когато е налице нарушение на сърдечния ритъм(аритмия)?

Съществуват много различни видове нарушения на сърдечния ритъм, които трябва да се разглеждат и преценяват индивидуално. Затова не е възможно да се даде обща препоръка. По принцип осцилометричните устройства могат да измерват точно, когато са налице ясни и използваеми импулсни сигнали. При някои видове аритмия (неравномерен сърдечен ритъм), напр. абсолютна аритмия, осцилометричното измерване не е възможно поради "пропуснати" и много неравномерни импулсни сигнали. В такива ситуации трябва да се използва стетоскоп. При по-леките аритмии обаче обикновено е възможно измерване с осцилометричния метод. В случай на съмнение, трябва да се направят няколко измервания на интервали от 1 минута и да се отчетат средните стойности. При всички случаи трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Още информация на тема Кръвно налягане