Nauwkeurig, zacht en eenvoudig: de nieuwste generatie bovenarmbloeddrukmeters

Eenvoudig te gebruiken: de polsbloeddrukmeters

Veelgestelde vragen

Wat betekenen de twee bloeddrukwaarden?

Voor het bepalen van uw bloeddruk moeten twee waarden worden gemeten:

  • SYS – systolische bloeddruk (bovendruk): deze wordt gegenereerd wanneer het hart zich samentrekt en het bloed in de bloedvaten wordt gepompt.
  • DIA – diastolische bloeddruk (onderdruk): deze wordt geproduceerd wanneer het hart ontspant en zich opnieuw met bloed vult.

De gemeten waarden voor de bloeddruk worden weergegeven in mmHg.

Om de resultaten beter te kunnen beoordelen, werken Veroval® bloeddrukmeters met een kleurensysteem dat gebaseerd is op een verkeerslicht. Dit geeft direct een beschrijving van de resultaten, zodat u sneller ziet tot welke categorie de meetwaarde behoort. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de European Society of Cardiology (ESC) en de European Society of Hypertension (ESH) hebben het volgende overzicht ontwikkeld voor de indeling van bloeddrukwaarden:

  • Vastgestelde hypertensie (hoge bloeddruk) wordt gedefinieerd bij een systolische waarde van minstens 140 mmHg en/of een diastolische waarde van minstens 90 mmHg.
  • Over het algemeen wordt de bloeddruk beschouwd als te laag (hypotensie) bij een bloeddrukwaarde lager dan 105 mmHg (systolisch) en 60 mmHg (diastolisch). De scheidslijn tussen een normale en een lage bloeddruk (hypotensie) is echter niet zo nauwkeurig gedefinieerd als die voor een hoge bloeddruk (hypertensie). Signalen voor hypotensie kunnen symptomen zijn zoals duizeligheid, vermoeidheid, neiging tot flauwvallen, visusstoornissen of een hoge polsslag. Om er zeker van te zijn dat hypotensie en de bijbehorende symptomen geen verschijnselen zijn van een ernstige ziekte, moet bij twijfel een arts worden geraadpleegd.
Waarom is het zo belangrijk regelmatig uw bloeddruk te meten?
In het begin veroorzaakt een hoge bloeddruk geen symptomen en merken personen die dit overkomt het niet eens. Dit betekent dat de meeste personen die het overkomt niet eens weten dat zij tot deze patiëntengroep behoren. Wanneer de bloeddruk permanent te hoog is, bestaat er een verhoogd risico op schade aan vitale organen, zoals het hart, de nieren en de ogen. Regelmatig meten geeft betrouwbare informatie over de ontwikkeling van bloeddrukwaarden. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium de risico's te herkennen en de gevolgen van hypertensie te voorkomen.
Wat zijn de gevolgen van hoge bloeddruk?
Als hypertensie op de lange termijn onbehandeld blijft, kunnen zich verdere ernstige ziekten voordoen, waaronder hart- of bloedsomloopproblemen zoals een hartinfarct, hartzwakte (hartfalen) of beroerte. Maar ook nierzwakte of achteruitgang van het gezichtsvermogen behoren tot de mogelijke gevolgen.