Productkenmerken
  • Groot scherm voor eenvoudig aflezen van de meetwaarden
  • Detecteert en geeft hartritmestoornissen weer
  • Meetwaarden analyseren met een verkeerslichtsysteem
  • Zichtbare positiecontrole voor bepaling van de correcte meetpositie ter hoogte van het hart
  • Kan 200 meetwaarden opslaan (100 meetwaarden per gebruikersgeheugen)
  • Gemiddelden van alle opgeslagen meetwaarden
  • Gemiddelden van de ochtend- en avondwaarden van de bloeddruk van de afgelopen 7 dagen
  • USB-kabel meegeleverd
  • Inclusief opbergtas en 2 x 1,5 V AAA batterij
Geïntegreerde positiecontrole
Voor nauwkeurige meetwaarden met een polsbloeddrukmeter is het belangrijk dat de bloeddrukmeter ter hoogte van uw hart wordt gehouden. De bloeddrukmeter is uitgerust met een positiecontrole. Dit is een extra hulpmiddel dat aangeeft wanneer de bloeddrukmeter zich niet in de juiste positie bevindt. Als u ziet dat ‘OK’ is aangegeven op het scherm, heeft u de correcte positie gevonden.
Comfort Air-technologie
De Veroval® Premium polsbloeddrukmeter met Comfort Air-technologie zorgt voor een comfortabele meting. In tegenstelling tot veel automatische bloeddrukmeters met een voorgeprogrammeerde oppompdruk voor de manchet, bepaalt de Comfort Air-technologie, na de eerste meting, voor elke patiënt afzonderlijk de geschatte systolische bloeddruk. Bij de eerste meting is de oppompdruk 190 mmHg. Daarna wordt deze druk telkens voor elke patiënt afzonderlijk aangepast op basis van eerder gemeten bloeddrukwaarden. Dit maakt bovenarmmetingen een stuk aangenamer omdat het apparaat altijd enkel de druk gebruikt die is vereist voor een nauwkeurige en zachte meting.
Kwaliteitslabel van de European Society of Hypertension (ESH)

Gevalideerde hoge nauwkeurigheidsgraad: de Veroval® Premium polsbloeddrukmeter heeft een gevalideerde meetkwaliteit die door de European Society of Hypertension is onderscheiden met een kwaliteitslabel.

Voor meer informatie, download hier de gebruiksaanwijzing.

Uw resultaten beheren

Met de gratis Veroval® medi.connect-software kun t u eenvoudig de meetwaarden van uw bloeddruk overdragen vanaf het apparaat, bijvoorbeeld als u uw elektronische bloeddrukdagboek wilt afdrukken om aan uw arts te laten zien.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van de Veroval® Polsbloeddrukmeter?
De Veroval® polsbloeddrukmeter is uitgerust met een zichtbare positiecontrole (voor meting ter hoogte van het hart). Daarnaast heeft de bloeddrukmeter en detectiefunctie voor ritmestoornissen (vooral belangrijk voor personen met hoge bloeddruk), een groot scherm voor eenvoudig aflezen van meetwaarden en een verkeerslichtsysteem voor classificatie van de resultaten. De bloeddrukmeter kan via de meegeleverde USB-kabel worden aangesloten op een pc. Op de pc kunt u de meetwaarden beoordelen met behulp van de Veroval® medi.connect-software. In het geheugen van het apparaat kunnen 2 × 100 meetwaarden (van gebruiker 1 en gebruiker 2) worden opgeslagen, evenals de gemiddelde waarden van alle metingen, inclusief alle ochtend- en avondwaarden van de afgelopen 7 dagen.
Waarom is het zo belangrijk dat een polsbloeddrukmeter ter hoogte van het hart wordt gehouden?
Als de polsbloeddrukmeter tijdens het meten zich niet ter hoogte van het hart bevindt, zijn de meetwaarden onnauwkeurig. Voor een nauwkeurige meting is het erg belangrijk dat de manchet ter hoogte van het hart wordt gehouden. Daarom is de Veroval® Premium polsbloeddrukmeter uitgerust met een extra hulpmiddel, namelijk een visueel positiecontrolesysteem dat de juiste positie van de bloeddrukmeter aangeeft. Als ‘OK’ wordt weergegeven op de bloeddrukmeter, is de correcte positie gevonden.
Hoeveel meetwaarden kunnen worden opgeslagen op de Veroval® Polsbloeddrukmeter?
De Veroval® polsbloeddrukmeter kan voor elk gebruikersgeheugen (maximaal 2 gebruikers) maximaal 100 meetwaarden opslaan, evenals de gemiddelde waarde van alle metingen, en de gemiddelde avondwaarde (PM) en ochtendwaarde (AM) van de afgelopen 7 dagen. De meest recente meetwaarde wordt als eerste weergegeven, de oudste als laatste. Zodra alle geheugenplaatsen zijn bezet, wordt de oudste waarde verwijderd. De bloeddrukwaarden worden altijd opgeslagen in combinatie met de datum en het tijdstip.