bg-country-switch
Veroval®

De 10 gouden regels voor het meten van de bloeddruk

Nous reprenons ci-après les dix règles d'or pour la mesure de la pression artérielle :

Bij het meten van de bloeddruk spelen vele factoren een rol. Als u zich aan deze tien algemene regels houdt, krijgt u een juiste meting.

1. Neem voor de meting ca. 5 minuten rust. Zelfs werken aan een bureau leidt tot een stijging van de bloeddruk met gemiddeld ca. 6 mmHg systolisch en 5 mmHg diastolisch.

2. Gebruik gedurende een uur voor de meting geen nicotine of koffie.

3. Meet niet als u aandrang tot plassen hebt. Door een volle blaas kan de bloeddruk met ca. 10 mmHg stijgen.

4. Leg de manchet rond een blote bovenarm en meet de bloeddruk terwijl u rechtop zit.

5. Houd bij gebruik van een polsbloeddrukmeter de manchet tijdens het meten ter hoogte van uw hart. Bij gebruik van een bovenarmbloeddrukmeter bevindt de manchet om de arm zich automatisch op de juiste hoogte.

6. Praat en beweeg niet tijdens het meten. Praten leidt tot een stijging van de bloeddruk met ca. 6 – 7 mmHg.

7. Wacht tussen twee metingen minimaal een minuut zodat de druk in de bloedvaten zich voor de volgende meting kan normaliseren.

8. Registreer eenvoudig en gemakkelijk met Veroval® medi.connect de gemeten waarden altijd met datum en tijd en de ingenomen medicijnen.

9. Meet uw bloeddruk regelmatig. Ook als de waarden verbeterd zijn moet u ze blijven controleren.

10. Voer de meting altijd op hetzelfde tijdstip uit. Aangezien de waarde van de bloeddruk bij de mens wel 100.000 keer per dag wisselt, heeft een enkele meting geen waarde. De waarde van de bloeddruk kan alleen goed worden beoordeeld als gedurende een langere periode regelmatig op hetzelfde tijdstip van de dag metingen worden uitgevoerd.