Stage Veroval maagpreventie

Helicobacter pylori: een bacterie die maagproblemen veroorzaakt.

De Helicobacter pylori kan voor heel wat onaangename aandoeningen verantwoordelijk zijn: opgeblazen gevoel, oprispingen, misselijkheid, buikpijn, brandend maagzuur, maag-slokdarm reflux, hyperaciditeit en chronische ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) zijn er enkele van.

Vroegtijdige opsporing van de Helicobacter pylori is cruciaal
Het is belangrijk de ziektekiem zo vroeg mogelijk te identificeren want als deze te lang onbehandeld blijft kan de infectie ernstige aandoeningen en zelf maagzweren veroorzaken. Daarom worden regelmatige controles aanbevolen – bijvoorbeeld onder de vorm van een zelftest – voor hen die last hebben van brandend maagzuur, zure oprispingen of hevige maagpijn. Het tijdig opstarten van de behandeling met antibiotica is zeer effectief en kan onnodig lijden voorkomen.


Ernstige gevolgen voorkomen

In veel gevallen zijn de symptomen voor de drager van de Helicobacter pylori bacterie duidelijk merkbaar. Maar het is ook mogelijk dat de ziektekiem zich na verloop van tijd in het maagslijmvlies verspreidt en het slijmvlies
beschadigt zonder dat de betrokkene er zich van bewust is. De
eerste symptomen treden pas op als de Helicobacter pylori al
ernstige schade heeft veroorzaakt.