Έχει αποδειχθεί ότι οι υψηλές τιμές χοληστερίνης αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αρτηριοσκλήρυνσης και συναφών παθήσεων, όπως η υπέρταση και το έμφραγμα. Η ηλικία, η διατροφή και η καθιστική ζωή μπορούν επίσης να αυξήσουν τη χοληστερίνη σας. Με το ατομικό τεστ μέτρησης Χοληστερίνης Veroval® μπορείτε να μάθετε γρήγορα και εύκολα εάν η χοληστερίνη σας βρίσκεται εντός φυσιολογικών τιμών ή εάν πρέπει να αλλάξετε τη διατροφή και τον τρόπο ζωής σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σταγόνα αίμα από το δάχτυλό σας και τρία λεπτά από τον χρόνο σας.

Περίληψη του τρόπου λειτουργίας του τεστ

Το μόνο που χρειάζεται είναι μία σταγόνα αίμα
Χρησιμοποιήστε τη βελόνα που περιλαμβάνεται στο ατομικό τεστ
Ρίξτε τη σταγόνα αίματος στον δίσκο εξέτασης
Μην ακουμπάτε τη συσκευή δοκιμής
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από 3 λεπτά
Συγκρίνετε τα χρώματα στον δίσκο με το χρώμα στο πεδίο αποτελεσμάτων
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)