bg-country-switch bg-country-switch

Juridische informatie en disclaimer

Disclaimer

 

PAUL HARTMANN BV
Kerkenbos 11-03d
6546 BC Nijmegen
Nederland

Tel: 024 - 7112 000
Fax: 024 - 7112 141

E-mail: algemeen@nl.hartmann.info

Rechtsgeldige vertegenwoordigers/Raad van bestuur:

Britta Fünfstück (Chief Executive Officer)
François Georgelin
Stefan Müller
Stefan Grote

Gedelegeerd Bestuurder - Managing Director BeNeLux: Sergi RABAZZA

Dossier Nummer: 10025189
Kamer van Koop handel voor Centraal Nederland
Kronenburgsingel 525
6800 KZ Arnhem

BTW-nummer:
NL 003720615B01

Aansprakelijkheid voor content

De content op de website van PAUL HARTMANN BV is met de grootste zorg samengesteld. Wij geven echter geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze content. Als dienstverlener is PAUL HARTMANN BV volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen content op deze website. PAUL HARTMANN BV is niet verplicht toezicht te houden op informatie van derden, deze informatie te verstrekken, op te slaan of te onderzoeken of mogelijk sprake is van overtreding van de wet.
Dit laat onverlet de verplichting om informatie te verwijderen of het gebruik daarvan te blokkeren krachtens de algemene wetgeving. Dit is echter uitsluitend mogelijk vanaf het moment dat kennis is genomen van een concrete overtreding van de wet. Wanneer wij kennisnemen van een wetsovertreding zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Content en werken die door de websitebeheerders op deze website zijn geplaatst, zijn beschermd door het Duitse auteursrecht. PAUL HARTMANN BV behoudt alle rechten voor met betrekking tot alle teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden en alle overige gepubliceerde informatie. Voor de reproductie, bewerking, verveelvoudiging en verspreiding, evenals voor opslag in gegevensverwerkingssystemen van de gehele website of delen van de website is voorafgaande schriftelijke toestemming van PAUL HARTMANN BV vereist.
Het maken van downloads en kopieën van deze website is uitsluitend toegestaan voor privé-gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover content op deze website niet afkomstig is van de beheerder gelden de auteursrechten van derde partijen. Dit geldt in het bijzonder voor content van derde partijen waarbij dit expliciet vermeld wordt. Mocht u toch van mening zijn dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen en de vermeende inbreuk toe te lichten. Als het daadwerkelijk om een onrechtmatige inbreuk gaat, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

U kunt de website van PAUL HARTMANN BV gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens worden gevraagd (bijv. naam, adres of e mailadres), geschiedt dit steeds op vrijwillige basis en onder vermelding van het doel waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet niet altijd veilig is. Volledige bescherming van gegevens tegen inbreuk door derden is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid voor hyperlinks

De content op de website van PAUL HARTMANN BV bevat links naar externe webpagina’s van derde partijen. Op de inhoud van deze externe websites heeft HARTMANN geen invloed. Derhalve kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de content van deze websites.
Op het moment dat de link werd geplaatst, is de website gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Daarbij is geen onwettige content gevonden. Voortdurende controle van de gelinkte websites is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding. Als het daadwerkelijk om een onrechtmatige overtreding gaat, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.