bg-country-switch

Drugs zijn psychoactieve stoffen die het gedrag en de stemming van de betreffende consument beïnvloeden. Het consumeren van een of meerdere drugs gaat echter met aanzienlijke gevaren gepaard. Op lange termijn is een negatieve invloed op de lichamelijke gezondheid alsook psychosociale problematiek als gevolg van een eventuele verslaving te verwachten. Met de “Drugs” zelftest van Veroval®, kan u snel en betrouwbaar eenduidig tekenen van het gebruik van amfetaminen, benzodiazepinen ('minor tranquilizers'), cocaïne, marihuana (THC), methadon en opiaten opsporen. Al wat u nodig hebt zijn schoon gewassen handen, een uurwerk, een beker, een vlak oppervlak en 5 minuten tijd.

Samenvatting van hoe de test werkt

Neem de testcassette uit de aluminium verpakking
Verwijder de afsluitdop
Vang verse urine op in een beker
Dompel de drugstest gedurende minimaal 10 seconden tot aan de markering in de urine
Doe de afsluitdop weer op de testcassette en leg deze op een vlak oppervlak.
U kan het resultaat na 5 minuten aflezen.
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)