A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
bg-country-switch

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2022. október 12.

Az Európai Unió adatvédelmi szabályainak betartását a PAUL HARTMANN AG., valamint annak magyarországi leányvállalata, a HARTMANN-RICO Hungária Kft. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.; Levelezési cím, panaszkezelés: 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8., a továbbiakban: „HARTMANN”, „mi” vagy „nekünk”) kiemelten fontosnak tartja. Ezért a következőkben szeretnénk tájékoztatni Önt személyes adatai kezeléséről, különös tekintettel az adatkezelés céljaira és a kezelt adatok kategóriáira vonatkozóan, az egyes szolgáltatások felhasználási módozatai szerinti felosztásban, valamint az Önt megillető jogokról és a jogorvoslati lehetőségekről. A kapcsolódó kifejezések, például „személyes adatok” vagy „adatkezelés” esetén az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkének meghatározásait alkalmazzuk.

  • A részvényesek további információkat itt találhatnak
  • Az ügyfelek további információkat itt találhatnak
  • A beszállítók itt találhatnak további információkat
  • A pályázók további információkat itt találhatnak.

Kérjük, rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot azonnal módosítjuk, amint az általunk végzett adatkezelésben bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Amennyiben a változások kapcsán szükségünk van az Önnel való együttműködésre (pl. jóváhagyására) vagy más személyes jelzésre, abban az esetben azonnal tájékoztatni fogjuk.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!