Dokazano je, da je visoka raven holesterola glavni vzrok tveganja za razvoj ateroskleroze in s tem povezanimi zdravstvenimi stanji, kot sta visok krvni tlak in srčni infarkt. Vaša raven holesterola se lahko poviša tudi zaradi starosti, prehrane in negibanja. Z uporabo Veroval® testa za samotestiranje Holesterol, od podjetja HARTMANN, lahko varno in hitro izveste, ali je vaš holesterol na sprejemljivi ravni oziroma ali morate spremeniti svojo prehrano in način življenja. Potrebujete samo kapljico krvi iz blazinice prsta in tri minute časa.

Povzetek uporabe hitrega testa

Potrebujete samo kapljico krvi.
Uporabite k testu priloženo lanceto.
Kapljico spustite na testni disk.
Ne dotikajte se testne naprave.
Rezultate lahko odčitate po 3 minutah.
Za odčitavanje rezultatov primerjajte barve na disku in polje, kjer se prikaže rezultat.
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)