Veroval®

10 zlatih pravil pri merjenju krvnega tlaka

10 zlatih pravil pri merjenju krvnega tlaka

Pri merjenju krvnega tlaka so odločilni številni dejavniki. Teh deset pravil vam bo pripomoglo pri pravilnem merjenju krvnega tlaka.

1. Pet minut pred merjenjem krvnega tlaka počivajte. Celo pisarniško delo lahko poveča krvni tlak, in sicer, sistoličnega v povprečju za 6 mmHg in diastoličnega za 5 mmHg.

1. Rest for about 5 minutes before taking a measurement. Even desk work increases the blood pressure on average by about 6 mmHg systolic and 5 mmHg diastolic.

2. Eno uro pred merjenjem ne uživajte nikotina ali kave.

2. Do not ingest any nicotine or coffee up to one hour before taking the measurement.

3. Tlaka ne merite, če vas zelo tišči na stranišče. Poln mehur lahko poveča krvni tlak za približno 10 mmHg.

3. Do not measure your blood pressure if you urgently need to urinate. A full bladder can lead to an increase in the blood pressure of about 10 mmHg.

4. Meritve opravljajte na golo nadlaket in pri tem sedite pokonci.

4. Measure your blood pressure on a completely bare upper arm or wrist, and in a comfortable upright seated position. The blood circulation must not be constricted by a rolled-up sleeve, for example.

5. Če uporabljate merilnik na zapestju, med merjenjem držite manšeto v višini srca. Manšeta merilnika za nadlaket je vnaprej nameščena na pravilni višini.

5. If a wrist monitor is used, hold the cuff at heart height during the measuring procedure. The cuff of an upper arm monitor is naturally positioned at the correct height.

6. Med merjenjem krvnega tlaka se ne premikajte in ne govorite. Govorjenje poveča vrednosti za 6 - 7 mmHg.

6. Please do not talk or move during the measuring procedure. Talking increases values by about 6 – 7 mmHg.

7. Med dvema meritvama počakajte vsaj dve minuti, da žile niso več stisnjene in so pripravljene na novo meritev.

7. Wait at least one minute between two measurements, so that the vessels are relieved from pressure in preparation for a new measurement.

8. S pomočjo programske opreme Veroval® medi.connect je mogoče zelo preprosto zabeležiti datum in uro meritve, kot tudi to, katera zdravila ste vzeli.

8. Document all measurements with the date, time and medications taken, conveniently and simply with Veroval® medi.connect.

9. Meritve opravljajte redno. Tudi če so se vaše vrednosti izboljšale, jih je treba še naprej spremljati.

9. Take measurements regularly. Even if your values have improved, you should continue to check them for monitoring purposes.

10. Meritve vedno opravljajte ob istem času. Ker ima človek vsak dan približno 100.000 različnih vrednosti krvnega tlaka, posamezne meritve nimajo pomena. Samo redne meritve, opravljene vsak dan ob istem času v daljšem časovnem obdobju, dajejo smiselno oceno vrednosti krvnega tlaka.

10. Always take measurements at the same time of day. Because a person has about 100,000 different blood pressure values over the course of a day, single measurements are not meaningful. Only regular measurements taken at the same time each day over a longer period of time give a meaningful assessment of blood pressure values.