Obrázok zápästného tlakomera Veroval®
Veroval®
Tlakomer

Zápästný tlakomer

na rýchle a jednoduché meranie

Zápästný tlakomer na rýchle a jednoduché meranie

  • Veľký displej, na ktorom namerané hodnoty jednoducho prečítate
  • Odhalí a zobrazí srdcové arytmie
  • Jednoduchá analýza nameraných hodnôt pomocou svetelných kontroliek
  • Vizuálna kontrola polohy na určenie správnej polohy merania v úrovni srdca
  • USB kábel je súčasťou balenia

Veroval Wrist Blood Pressure Packshot slovakia

Vysoká presnosť overená:

Pri meraní zápästným tlakomerom Veroval® bola preukázaná mimoriadna presnosť
a Európska spoločnosť pre hypertenziu tomuto tlakomeru udelila pečať kvality.

Logo Európske spoločnosti pre hypertenziu

Kontrola polohy merania

Pre presnosť nameraných hodnôt je dôležité, aby bol tlakomer umiestnený vo výške srdca. Do tlakomera sme preto zabudovali systém na kontrolu polohy tlakomera. Keď sa na displeji zobrazí „OK“, znamená to, že ste našli správnu polohu.

obrázok sediaceho človeka sa zápästným tlakomerom vo výške srdca

Správne meranie krvného tlaku

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Tlakomery Veroval s chytrou manžetou Secure fit

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Veroval® medi.connect

Prihláste sa a majte svoje zdravie pod kontrolou: jednoducho ukladajte
a vyhodnocujte údaje priamo na svojom zariadení.
Údaje možno analyzovať
podľa dní, týždňov či mesiacov a automaticky generovať prehľadné grafy a tabuľky. Svojmu lekárovi môžete výsledky vytlačiť a priniesť alebo jednoducho zaslať e-mailom.

Notebook s obrazovkou Veroval medi.connect