bg-country-switch
Veroval®

10 zlatých pravidiel na meranie krvného tlaku

Pri meraní krvného tlaku hrá svoju úlohu celý rad faktorov. Týchto desať všeobecných pravidiel vám pomôže vykonať správne meranie.

1. Pred meraním krvného tlaku si asi
5 minút oddýchnite. Dokonca i práca
v sede zvyšuje krvný tlak v priemere asi
o 6 mmHg systolický a o 5 mmHg diastolický tlak.

Ikona pravidla 1

2. Než začnete merať, až hodinu nekonzumujte nikotín ani kávu.

Ikona pravidla 2

3. Nemerajte, ak máte silné nútenie
na močenie. Plný močový mechúr môže zvýšiť krvný tlak asi o 10 mmHg.

Ikona pravidla 3

4. Merajte na obnaženom ramene
a pri sedení vo vzpriamenej polohe.

Ikona pravidla 4

5. Ak používate tlakomer na zápästie, držte manžetu počas merania v úrovni srdca. Manžeta tlakomera na rameno je prirodzene umiestnená v správnej výške.

Ikona pravidla 5

6. Počas merania nerozprávajte a nehýbte sa. Rozhovor zvyšuje hodnoty približne o 6 - 7 mmHg.

Ikona pravidla 6

7. Medzi dvoma meraniami počkajte aspoň minútu, aby nedošlo k stlačeniu krvných ciev, na prípravu na nové meranie.

Ikona pravidla 7

8. S nameranými hodnotami sa v aplikácii Veroval® medi.connect jednoducho
a pohodlne zaznamenáva i čas a dátum merania i všetky lieky, ktoré užívate.

Ikona pravidla 8 - obrazovka PC Medi.connect

9. S nameranými hodnotami sa v aplikácii Veroval® medi.connect jednoducho
a pohodlne zaznamenáva i čas a dátum merania i všetky lieky, ktoré užívate.

Ikona pravidla 9

10. Meranie vždy vykonávajte v rovnakú dennú dobu. Pretože človek má každý deň asi 100 000 rôznych hodnôt krvného tlaku, nemajú izolované merania žiadnu výpovednú hodnotu. Iba pravidelné merania vykonávané dlhšiu dobu, vždy každý deň v rovnaký čas, poskytujú zmysluplné hodnotenie hodnôt krvného tlaku.

Ikona pravidla 10