Veroval®

10 zlatých pravidiel na meranie krvného tlaku

Pri meraní krvného tlaku hrá svoju úlohu celý rad faktorov. Týchto desať všeobecných pravidiel vám pomôže vykonať správne meranie.

1. Pred meraním krvného tlaku si asi
5 minút oddýchnite. Dokonca i práca
v sede zvyšuje krvný tlak v priemere asi
o 6 mmHg systolický a o 5 mmHg diastolický tlak.

Ikona pravidla 1

1. Rest for about 5 minutes before taking a measurement. Even desk work increases the blood pressure on average by about 6 mmHg systolic and 5 mmHg diastolic.

2. Než začnete merať, až hodinu nekonzumujte nikotín ani kávu.

Ikona pravidla 2

2. Do not ingest any nicotine or coffee up to one hour before taking the measurement.

3. Nemerajte, ak máte silné nútenie
na močenie. Plný močový mechúr môže zvýšiť krvný tlak asi o 10 mmHg.

Ikona pravidla 3

3. Do not measure your blood pressure if you urgently need to urinate. A full bladder can lead to an increase in the blood pressure of about 10 mmHg.

4. Merajte na obnaženom ramene
a pri sedení vo vzpriamenej polohe.

Ikona pravidla 4

4. Measure your blood pressure on a completely bare upper arm or wrist, and in a comfortable upright seated position. The blood circulation must not be constricted by a rolled-up sleeve, for example.

5. Ak používate tlakomer na zápästie, držte manžetu počas merania v úrovni srdca. Manžeta tlakomera na rameno je prirodzene umiestnená v správnej výške.

Ikona pravidla 5

5. If a wrist monitor is used, hold the cuff at heart height during the measuring procedure. The cuff of an upper arm monitor is naturally positioned at the correct height.

6. Počas merania nerozprávajte a nehýbte sa. Rozhovor zvyšuje hodnoty približne o 6 - 7 mmHg.

Ikona pravidla 6

6. Please do not talk or move during the measuring procedure. Talking increases values by about 6 – 7 mmHg.

7. Medzi dvoma meraniami počkajte aspoň minútu, aby nedošlo k stlačeniu krvných ciev, na prípravu na nové meranie.

Ikona pravidla 7

7. Wait at least one minute between two measurements, so that the vessels are relieved from pressure in preparation for a new measurement.

8. S nameranými hodnotami sa v aplikácii Veroval® medi.connect jednoducho
a pohodlne zaznamenáva i čas a dátum merania i všetky lieky, ktoré užívate.

Ikona pravidla 8 - obrazovka PC Medi.connect

8. Document all measurements with the date, time and medications taken, conveniently and simply with Veroval® medi.connect.

9. S nameranými hodnotami sa v aplikácii Veroval® medi.connect jednoducho
a pohodlne zaznamenáva i čas a dátum merania i všetky lieky, ktoré užívate.

Ikona pravidla 9

9. Take measurements regularly. Even if your values have improved, you should continue to check them for monitoring purposes.

10. Meranie vždy vykonávajte v rovnakú dennú dobu. Pretože človek má každý deň asi 100 000 rôznych hodnôt krvného tlaku, nemajú izolované merania žiadnu výpovednú hodnotu. Iba pravidelné merania vykonávané dlhšiu dobu, vždy každý deň v rovnaký čas, poskytujú zmysluplné hodnotenie hodnôt krvného tlaku.

Ikona pravidla 10

10. Always take measurements at the same time of day. Because a person has about 100,000 different blood pressure values over the course of a day, single measurements are not meaningful. Only regular measurements taken at the same time each day over a longer period of time give a meaningful assessment of blood pressure values.