Veroval Domácí Test Drogy

Jedna droga nie je ako druhá. Rozdiely na prvý pohľad.

Drogy sú látky, ktoré majú vplyv na centrálny nervový systém a tým narúšajú prirodzené fyzické procesy. Môžu preto mať vplyv na vnímanie zmyslových vnemov, pocitov a nálad. Užívateľ drog má falošný pohľad na realitu, čo často vedie
k nebezpečnému preceňovaniu. Človek pod vplyvom drogy ignoruje potreby svojho tela, nevníma nebezpečenstvo
a môže ohroziť seba i ostatných. V dôsledku užívania drog sa odohráva mnoho nehôd. Nebezpečenstvom je tiež vznik fyzickej a psychickej závislosti od drog a podriadenie života tejto závislosti. To hrozí hlavne u mladších ľudí, ktorí sú často ochotní riskovať viac ako staršia generácia. Ak chcete zistiť, či došlo k užitiu drog, môžete využiť napríklad domáci test.

Užívanie jedného alebo viacerých druhov návykových látok so sebou nesie významné riziká. Konzumácia drog má dlhodobý negatívny dopad na fyzické zdravie jedinca a môže spôsobovať napr. paralýzu, zlyhanie obličiek, poškodenie srdca alebo pľúc, prípadne oslabenie imunitného systému. Okrem zdravotných komplikácií môže potenciálna závislosť spôsobovať aj psychosociálne problémy, ako sú osamelosť, zanedbávanie práce, strata priateľov a rodiny a ďalšie.
Ak dochádza ku konzumácii drog pri riadení automobilu, ohrozuje tak ich užívateľ cestnú premávku, čím ohrozuje život
svoj i druhých. V ohrození sú hlavne mladí ľudia, ktorí majú tendenciu byť odvážnejší a radi skúšajú nové veci.

Amfetamín – droga vysokého výkonu
Amfetamíny krátkodobo zvyšujú výkonnosť. Uvoľňujú chemických poslíčkov, tzv. neurotransmitery, ktoré stimulujú centrum odmien v mozgu. Pulz, krvný tlak a telesná teplota sa zvyšujú. Zároveň dochádza k potlačeniu hladu, smädu
a únavy a užívateľ je schopný maximálneho výkonu. To však trvá len krátko, pretože telo rýchlo spotrebuje svoje zásoby energie. Amfetamíny sú veľmi návykové látky, príjem ktorých zvyšuje riziko mŕtvice, srdcového infarktu a vzniku psychóz.

Benzodiazepín – sedatívum
Benzodiazepíny sú lieky používané na podporu spánku alebo upokojenie. Vzhľadom na ich relaxačný účinok sa im tiež hovorí sedatíva. Benzodiazepíny ovplyvňujú pozornosť, pamäť a koordináciu pohybov a pôsobia tiež na emócie.
Pri dlhodobom užívaní môže vznikať psychická a fyzická závislosť.


Kokaín – droga sily
Kokaín intoxikuje telo zvýšeným uvoľňovaním chemických poslíčkov – neurotransmiterov, ktoré stimulujú nervový systém. Mozog pracuje na plné obrátky a človek sa cíti neprekonateľný a bez zábran. Tepová a dychová frekvencia, krvný tlak
a telesná teplota sa zvyšujú, rovnako ako výkon, ale iba na krátky čas. Niektorí užívatelia sú hyperaktívni alebo agresívni. Kokaín spotrebúva zásoby energie, čo spôsobuje fyzické vyčerpanie. Môžu nasledovať kŕče, respiračné a obehové poruchy alebo srdcové zlyhanie. Kokaín rýchlo vedie k psychickej závislosti.


Konope – na dobrú náladu
Konope výrazne zvyšuje uvoľňovanie dopamínu, tzv. „hormónu šťastia“. Dopamín aktivuje náš systém odmien v mozgu, čo vedie k hlbokej relaxácii a spokojnosti, ale môže vyvolať tiež hysterické chichotanie. Užívanie väčšinou vyvoláva pozitívnu, uvoľnenú náladu, často sprevádzanú urečnenosťou, smiechom a intenzívnym prežívaním. V stave eufórie
ale tiež môže viesť k dezorientácii, úzkosti, depresiám až psychózam. Pri dlhodobom užívaní môže spôsobovať psychickú závislosť.

Metadón – „náhrada“
Metadón je syntetický opiát, ktorý sa často používa ako náhrada heroínu. Rovnako ako morfín a heroín má prudké analgetické účinky, ale bez spôsobenia silného stavu intoxikácie. V prípade závislosti od heroínu môže zmierniť abstinenčné príznaky. Ak sa ale podáva dlhodobo, vyvoláva podobnú závislosť ako heroín.

TestSkratka

Zistiteľnosť v moči od posledného užitia
(Upozorňujeme, že smernice sú iba orientačné. Pri odhaľovaní drog v moči zohráva úlohu mnoho individuálnych faktorov.)

AmphetamineAMP1–3 dni
BenzodiazepineBZO

Občasné užívanie: do 3 dní
Pravidelné užívanie: do 6 týždňov

KokaínCOC

Kokaín možno odhaliť iba niekoľko hodín,
vedľajší produkt 2–3 dni

Marihuana / konopaTHC

Príležitostné užívanie: 2 dni
Dlhodobé užívanie: 2–6 týždňov

MetadónMET2–3 dni
OpiátOPIDo 8 hodín
Ópium – liek proti bolesti

Ópium môže priamo imitovať neurotransmitery (chemických poslíčkov), a má teda bezprostredný vplyv na psychiku. Opiáty sú extrahované z rastlinnej šťavy z maku. Mliečna šťava – surové ópium – obsahuje predovšetkým morfín a kodeín. Morfín sa používa v medicíne ako účinný liek proti bolesti. Omnoho slabší kodeín sa často používa ako sirup proti kašľu. Opiáty majú analgetický, relaxačný a euforický účinok. Ľahko od nich vzniká závislosť.