bg-country-switch

FAQ

Tu môžete nájsť odpovede na všeobecné otázky týkajúce sa našich domácich testov

Frequently Asked Questions

Prečo by som mal vykonať test pomocou domácich testov Veroval®?

Mnoho ľudí odkladá riešenie svojich zdravotných problémov príliš dlho. V tomto prípade riskujú prehliadnutie príznakov či ich podcenenie. Vďaka domácim testom Veroval získate rýchle
a zdravotnícky spoľahlivé odpovede na celú škálu dôležitých zdravotných otázok.

Aké sú výhody domácich testov Veroval®?

Pomocou domácich testov Veroval® získate rýchle a spoľahlivé odpovede na veľké množstvo otázok týkajúcich sa zdravia. Výsledok testu získate veľmi rýchlo – iba za pár minút vášho času. Test nemusíte posielať do laboratória tak, ako je to obvyklé u iných osobných testov.

Je jednoduché vykonať test Veroval®?

Áno – všetko, čo potrebujete, sú poriadne umyté ruky, hodinky a rovný stôl. Každý domáci test obsahuje ľahko zrozumiteľné informácie s podrobnými inštrukciami, ako test vykonať krok
za krokom.

Potrebujem na vykonanie testu pomoc inej osoby?

Nie, test by ste mali byť schopní vykonať bez pomoci inej osoby. Deťom do 16 rokov by mali pomôcť rodičia.

Koľko súprav testov potrebujem na dosiahnutie spoľahlivého výsledku?

Ak vykonátetest Veroval podľa inštrukcií, jeden test by mal byť dostatočný.

Prečo je dôležité, aby konečnú diagnózu stanovil lekár?

Domáce testy neslúžia ako náhrada lekárskej diagnózy. Ich zmyslom je pomôcť vášmu lekárovi stanoviť zdravotné riziká a ponúknuť včasné rozpoznanie dôležitých zdravotných problémov.
V prípade pozitívneho výsledku, pri pretrvávajúcich príznakoch či v prípade neistoty by ste mali
čo najskôr vyhľadať lekára.

Čo znamenajú „falošne-negatívne“ výsledky?

Falošne-negatívne výsledky znamenajú to, že je zobrazený negatívny výsledok, i keď by výsledok mal byť pozitívny.

Čo znamenajú „falošne-pozitívne“ výsledky?

Falošne-pozitívne výsledky znamenajú, že je zobrazený pozitívny výsledok, i keď by výsledok mal byť negatívny.

Čo mám robiť, ak je výsledok pozitívny?

Ak je výsledok pozitívny, mali by ste čo najskôr navštíviť vášho lekára (prosím pozor: test mužskej plodnosti je jediným testom, kde pozitívny výsledok znamená: výsledok je v normálnom rozsahu).

Čo mám robiť, ak je výsledok negatívny, ale príznaky pretrvávajú?

Pre pretrvávajúce príznaky existuje viacero možných dôvodov. Jedným z nich je, že príznaky môžu mať inú príčinu, než predpokladáte. Ďalším dôvodom môže byť falošne-negatívny výsledok testu. V akomkoľvek prípade by ste mali čo najskôr navštíviť vášho lekára.