bg-country-switch
Veroval®
Horúčka

Infračervený dotykový teplomer 2 v 1

Na rýchle a jednoduché meranie teploty v uchu alebo na čele

Rýchly vďaka infračervenej technológii

Senzor prístroja deteguje infračervené žiarenie vyžarované z ušného bubienka
alebo povrchu čela a pri meraní v uchu zobrazí výsledok merania už za jednu sekundu. Pri meraní na čele sa po ukončení skenovania zobrazí najvyššia nameraná hodnota.

Ikona s textom infračervená technológia za 1 sekundu

Meranie v uchu

Merať môžeme v pravom alebo ľavom uchu. Teplomer meria infračervené lúče vyžarované z ušného bubienka a zvukovodu. Tieto lúče deteguje senzor, ktorý ich následne prepočítava na teplotné stupne. Najlepší výsledok dosiahnete, ak sa infračervené lúče merajú v oblasti stredného ucha (bubienka). Lúče vyžarované okolitým tkanivom majú nižšiu teplotu. 

Ikona ucha s teplomerom

Meranie na čele

Teplomer meria infračervené žiarenie vyžarované pokožkou v oblasti čela, spánkov a okolitého tkaniva. Tieto lúče deteguje senzor, ktorý ich následne prepočítava
na teplotné stupne. Najpresnejšie hodnoty sa získajú skenovaním celej oblasti
od spánku k spánku.

Ikona - teplomer meracie teplotu na čele

Veroval® Jednorazové ochranné kryty

• Na hygienické meranie teploty v uchu
• Na použitie s infračerveným dotykovým teplomerom Veroval® 2 v 1
• 20 jednorazových ochranných krytov
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Veroval® medi.connect

Prihláste se a kontrolujte vlastné zdravie: jednoducho ukladajte a analyzujte údaje
zo svojich zariadení. Môžete porovnávať rôzne analytické obdobia (deň, týždeň, mesiac) a automaticky generovať dokonale pripravené snímky vašich hodnôt. Všetky výsledky môžete vytlačiť pre svojho lekára alebo mu ich zaslať emailom.

Notebook s obrazovkou Veroval medi.connect

Veroval® Infračervený dotykový teplomer (Duo Scan)

• Ideálny pre rodiny s deťmi
• 2 metódy meranie: v uchu alebo na čele
• Výsledok už za 1 sekundu
• Jednoduché použitie
• Zvuková signalizácia, ktorá môže byť vypnutá
• Robustný a spoľahlivý
• Hygienický vďaka ochranným jednorazovým krytom
• 10 pamäťových pozícií
• S praktickým puzdrom na uloženie
• 20 jednorazových ochranných krytov navyše