bg-country-switch

Drogy sú psychoaktívne látky, ktoré ovplyvňujú správanie
a náladu ich užívateľov. Užívanie jedného alebo viacerých druhov návykových látok so sebou nesie významné riziká. Konzumácia drog má dlhodobý negatívny dopad na fyzické zdravie jedinca a môže spôsobovať napr. paralýzu, zlyhanie obličiek, poškodenie srdca a pľúc alebo oslabenie imunitného systému. Okrem zdravotných komplikácií môžu v dôsledku potenciálnej závislosti vznikať tiež psychosociálne problémy, ako je osamelosť, zanedbávanie práce, strata priateľov a rodiny a mnohé ďalšie.
Ak dochádza ku konzumácii drog pri riadení automobilu, ohrozuje tak ich užívateľ cestnú premávku, čím ohrozuje život svoj i druhých. Nebezpečné sú hlavne pre mladých ľudí, ktorí majú tendenciu byť odvážnejší a radi skúšajú nové veci.

S domácim testom Veroval® Drogy od spoločnosti HARTMANN možno rýchlo a bezpečne preukázať známky užívania amfetamínov, benzodiazepínov (upokojujúcich prostriedkov), kokaínu, marihuany, metadónu a opiátov. Všetko, čo potrebujete, je malé množstvo moču a 5 minút času.

Viac informácií k problematike drog nájdete TU.

Ako test funguje

Testovací kazeta veroval
Vyberte testovaciu kazetu
z fóliového obalu.
Následne odstráňte ochranný kryt.
Miska s močom, nad hladinou je kazeta
Zachyťte čerstvý moč
do nádobky.
Ponorte test až po rysku do moču na aspoň
10 sekúnd.
Testovací kazeta na podložce
Nasaďte kryt naspäť
na testovaciu kazetu a položte ju na rovnú plochu.
Výsledok môžete prečítať po 5 minútach.
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)