bg-country-switch

Naša spolupráca

Jedným z kľúčových predpokladov pre to, aby sa spoločnosť HARTMANN-RICO úspešne rozvíjala, je kontinuálny dialóg
so zákazníkom, pacientom, zástupcami odborných či neziskových organizácií. Vďaka tomu sme schopní lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov a prinášať účinné riešenia tým, ktorí ich potrebujú. Veľmi nás teší spolupráca s odborníkmi
či organizáciami, ktoré spoločne s nami zdieľajú naše hodnoty O KROK ĎALEJ PRE ZDRAVIE.
Partnerstvom. Profesionalitou. Srdcom.

MUDr. Jana Bendová

Spolupráca s HARTMANN-RICO mi umožňuje využívať okrem odborných vedomostí aj môj tvorivý potenciál, či už pri spolupráci na PR článkoch alebo v komunikácii s médiami. Podpora zo strany HARTMANN-RICO vo forme odborných podkladov ako aj možnosť otestovať si celú paletu testov na doma a kvalitných prístrojov domácej diagnostiky ma priviedla k detailnému spoznaniu produktov a ich fungovaniu. Na druhej strane vnímam to, ako mi spätná väzba HARTMANN-RICO na moje mediálne aktivity, či už v tradičnom priestore televízie, alebo na sociálnych sieťach, umožňujú zlepšovať sa a mediálne „dozrievať“. MUDr. Jana Bendová, PhD. Hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
Zistiť viac

OZ Europacolon Slovensko - NIE RAKOVINE

Europa Colon Slovensko
Pacientská organizácia zameraná na osvetovú činnosť o kolorektálnom karcinóme a rakovine pankreasu. „Spoločnosť HARTMANN-RICO sa podieľala na našom osvetovom podujatí zameranom na edukáciu o kolorektálnom karcinóme. Prostredníctvom dobrovoľníkov z radov medikov sme verejnosti vysvetlili nebezpečenstvo podceňovania prvých príznakov a rozdali 1500 testov na domácu diagnostiku skrytého krvácania do hrubého čreva.“ Tomáš Nagy, event manager
Zistiť viac

DEPAUL SLOVENSKO

Depaul
Organizácia, ktorá pracuje s ľudmi najviac vylúčenými zo spoločnosti. „Ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova ponúkame príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti. Spoločnosti HARTMANN-RICO ďakujeme za hmotnú pomoc, ktorá nám pomôže pri prevádzke nízkoprahového zariadenia. Aj vďaka ich pomoci dokážeme lepšie pomáhať viac ako 1300 ľudom bez domova, ktorí každoročne vyhľadávajú naše projekty.“ Jozef Kákoš, riaditeľ Depaul Slovensko
Zistiť viac