bg-country-switch
Veroval®

Čo znamenajú dve hodnoty krvného tlaku?

Na určenie krvného tlaku je potrebné zmerať dve hodnoty. Prvá hodnota je systolický (horný) krvný tlak: ten je nameraný, keď sa srdce sťahuje a krv sa čerpá do ciev. Druhá hodnota jediastolický (nižší) krvný tlak: táto hodnota je nameraná,
keď sa srdce uvoľní a opäť sa naplní krvou. Hodnoty krvného tlaku sa uvádzajú v mmHg. Aby ste mohli lepšie porozumieť tomu, čo znamenajú vaše namerané hodnoty tlaku, je na ľavej strane ramenného tlakomera Veroval® svetelný systém, ktorý priamo udáva výsledok a uľahčuje tak kategorizáciu nameranej hodnoty. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
a Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu (ISH) vyvinuli nasledovné zhrnutie na klasifikáciu hodnôt krvného tlaku:

Indikátor výsledkovHodnotenieSystolický tlakDiastolický tlakOdporúčanie
červenáVysoký tlak tretieho stupňanad 179 mmHg
nad 109 mmHgNavštívte lekára
oranžováVysoký tlak druhého stupňa160 - 179 mmHg 100 - 109 mmHgNavštívte lekára
žľtáVysoký tlak prvého stupňa140 - 159 mmHg90 - 99 mmHgPravidelné vyšetrenie lekárom
zelenáNormálna hranica130 - 139 mmHg85 - 89 mmHgPravidelné vyšetrenie lekárom
zelenánormálny120 - 129 mmHg80 - 84 mmHgSamokontrola
zelenáoptimálnymenej ako 119 mmHgmenej ako 79 mmHgSamokontrola

Zdroj: WHO, 1999 (Svetová zdravotnícka organizácia)

Zistená hypertenzia (vysoký krvný tlak) je definovaná ako hodnota systolického tlaku najmenej 140 mmHg a/alebo diastolická hodnota najmenej 90 mmHg. Všeobecne je nízky krvný tlak (hypotenzia) definovaný ako systolická hodnota pod 105 mmHg a diastolická hodnota 60mmHg. Avšak hranica medzi normálnym a nízkym krvným tlakom (hypotenzia) nie je presne stanovená - na rozdiel od hraničnej hodnoty pre vysoký krvný tlak (hypertenzia). Hypotenzia môže byť spojená s príznakmi, ako sú závraty, únava, tendencie k omdlievaniu, poruchy zraku alebo vysoká tepová frekvencia. Keďže je potrebné zistiť, či nie je hypotenzia alebo súvisiace príznaky známkou nejakého vážneho ochorenia, odporúčame v prípade pochybností navštíviť lekára.)

Dlhodobo zvýšená hodnota krvného tlaku významne zvyšuje riziko výskytu ďalších zdravotných komplikácií. Fyzické následky zvýšeného krvného tlaku – napr. infarkt, mozgová mŕtvica či poškodenie orgánov, sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia. Každodenné meranie krvného tlaku preto predstavuje dôležitý nástroj, ktorý môže pomôcť ochrane pred týmito rizikami. Mali by ste navštíviť vášho lekára – hlavne v prípadoch, kedy trpíte dlhodobo zvýšeným krvným tlakom, alebo kedy hodnota vášho tlaku dosahuje hraničné hodnoty. Softvér Veroval® medi.connect vám umožní jednoducho poskytovať namerané hodnoty vášmu lekárovi buď e-mailom alebo v tlačenej verzii. Váš lekár bude potom môcť podniknúť ďalšie opatrenia.