bg-country-switch

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Последна актуализация: 30 Септември 2021

Съобщение за поверителност


Спазването на разпоредбите за защита на данните е много важно за PAUL HARTMANN AG (наричани по-долу „HARTMANN“, „ние“ или „нас“). Поради това бихме искали да Ви информираме по-долу относно обработката на Вашите лични данни, по-специално за целите на съответната обработка на данни и обработените категории данни, разделени според отделните услуги или форми на използване и за правата, които Ви касаят. По отношение на свързаните термини, като "лични данни" или "обработка", се позоваваме на съответните определения в чл. 4 Общ регламент за защита на данните (GDPR).


Ако сте клиент в HARTMANN, тук ще намерите информация за обработката на вашите лични данни:

Клиентите могат да намерят повече информация тук


Молим Ви да се информирате редовно за съдържанието на нашата декларация за защита на данните. Ние ще адаптираме декларацията за защита на личните данни веднага след настъпване на промяна в обработването на данни. Ще ви информираме веднага щом промените изискват съвместно действие от ваша страна (например съгласие) или друго индивидуално уведомление.


Последна актуализация: 30.09.2021