Veroval®
EKG/Ciśnienie krwi

Mobilna kontrola pracy serca (EKG)

oraz pomiar ciśnienia krwi

Idealny do profilaktyki udarów mózgu

Arytmie serca, takie jak niebezpieczne migotanie przedsionków i wysokie ciśnienie krwi, stanowią główne czynniki ryzyka wystąpienia udaru. Jednakże, niemiarowości pracy serca występują zwykle w nieregularnych odstępach czasowych i mogą być
z tego względu wykrywane tylko doraźnie – tj. w momencie występowania. Przenośny aparat EKG Veroval® zapewnia możliwość rejestrowania rytmu serca
w dowolnym miejscu i czasie występowania niepokojących objawów. Urządzenie wielofunkcyjne Veroval® udostępnia łatwe w interpretacji dane, dotyczące uzyskanych pomiarów.
Uzyskane wyniki pomiarów mogą zostać wydrukowane lub przesłane pocztą elektroniczną do Twojego lekarza.

Przechowywanie i analiza wszystkich wyników EKG i ciśnienia krwi jest szybkie
i łatwe przy użyciu oprogramowania Veroval® medi.connect

Dzięki możliwości łączenia aparatu z aplikacją Veroval® medi.connect, przechowywanie i dostęp do danych są bardzo proste, a ich analiza szybka i czytelna.Mobilna funkcja EKG:

 • Urządzenie wykrywa migotanie przedsionków - główną przyczynę udarów
 • Rytm serca można zarejestrować w ciągu zaledwie 30 sekund, w dowolnym miejscu i czasie
 • Prosta analiza wyników pomiaru, wykorzystująca system kolorowych wskaźników
 • Aparat wykrywa niemiarowości pracy serca, takie jak skurcze dodatkowe, wczesne oznaki zaburzeń krążenia i stan zapalny mięśnia sercowego
 • Wyniki są wyświetlane natychmiast w łatwo zrozumiałym formacie; oprócz tego dostępny jest szczegółowy elektrokardiogram dla lekarza

Funkcja w pełni zautomatyzowanego pomiaru ciśnienia krwi:

 • Delikatny i precyzyjny pomiar na ramieniu
 • Wysoka dokładność pomiaru
 • Wygodny mankiet o uniwersalnym rozmiarze i ergonomicznym dopasowaniu
 • Prosta analiza wyników pomiaru, wykorzystująca system kolorowych wskaźników
 • Zarejestrowane dane można w prosty sposób zapisać przy użyciu oprogramowania Veroval® medi.connect
 • W zestawie adapter Bluetooth USB

Informacje dotyczące EKG

Za pomocą elektrokardiogramu możemy ocenić stan pobudzenia serca. Skurcze mięśnia sercowego są zawsze powodowane bodźcem elektrycznym. Spowodowane nim zmiany napięcia można mierzyć na powierzchni ciała, a ich przebieg rejestrować i przedstawiać w formie graficznej. Urządzenie wielofunkcyjne Veroval® EKG/Ciśnieniomierz jest jednokanałowym urządzeniem EKG mogącym wykrywać różne niemiarowości w pracy serca. Podstawowy zapis i ocena są przez aparat dokonywane automatycznie. Aparat automatycznie ocenia, czy rytm serca jest zbyt szybki (Rys. 3), zbyt wolny (Rys. 2), nieregularny (Rys. 5 i 6), czy występują w nim pauzy (Rys. 4) lub czy jest prawidłowy (Rys. 1). Wynik przedstawiany jest na wyświetlaczu w postaci wyraźnego symbolu bezpośrednio po pomiarze.

Potwierdzony wysoki poziom precyzji:

Potwierdzona została nadzwyczajna dokładność pomiaru dokonywanego przez urządzenie wielofunkcyjne Veroval® 2 w 1, a samo urządzenie nagrodzone zostało znakiem jakości przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Veroval® medi.connect

Zaloguj się i zarządzaj swoim zdrowiem: łatwe przechowywanie i analiza danych
z posiadanych urządzeń. Możesz porównywać ze sobą różne okresy analityczne (dni, tygodnie, miesiące) i automatycznie generować doskonale opracowane wykresy zarejestrowanych wartości. Wszystkie wyniki mogą być wydrukowane lub wysłane pocztą elektroniczna do Twojego lekarza.