bg-country-switch

Informacje prawne

Informacje prawne

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice
Polska

Phone: +48/42/2 25 22 60
Fax: +48/42 209 46 41 

Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

E-mail:info@pl.hartmann.info


Odpowiedzialność za treść:

Treść niniejszej strony internetowej GRUPY HARTMANN została opracowana z najwyższą uwagą. Jednakże, nie jesteśmy w stanie udzielić jakiejkolwiek gwarancji na poprawność, kompletność
i aktualność przedstawionych treści. Dostarczycielem strony jest GRUPA HARTMANN, która jest odpowiedzialna za jej dotyczące treści, umieszczone na niniejszej stronie internetowej, zgodnie
z ogólnymi przepisami prawnymi. GRUPA HARTMANN nie jest zobowiązana do nadzorowania, przekazywania ani zachowywania informacji lub badań w okolicznościach, odnoszących się do nielegalnej aktywności.
Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, zobowiązania do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji, pozostają nienaruszone. Tylko od momentu posiadania wiedzy o naruszeniu konkretnego prawa możliwe jest wdrożenie właściwego postępowania. W przypadku naruszenia prawa przez jakiekolwiek treści, zostaną one usunięte w trybie natychmiastowym.

Odpowiedzialność

Treści i wszelkie prace, podejmowane na niniejszej stronie, dostarczone przez operatorów zewnętrznych, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. GRUPA HARTMANN zastrzega sobie wszystkie prawa do tekstów, ilustracji, plików audio/wideo oraz do wszystkich dalszych opublikowanych informacji. Powielanie, przetwarzanie, kopiowanie
i rozprowadzanie, jak i przechowywanie w systemach przetwarzania danych całej strony internetowej lub jej części, wymagają uprzedniej pisemnej zgody ze strony GRUPY HARTMANN.

Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych. W stopniu
w którym zamieszczone na niniejszej stronie treści nie zostały dostarczone przez operatora, uwzględnione zostają prawa autorskie strony trzeciej. W poszczególnych fragmentach, treści stron trzecich s są zaznaczone jako takie. Nie mniej
w przypadku nabycia wiedzy o naruszeniu praw autorskich, prosimy o właściwe odniesienie. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa, wszelkie związane z tym treści zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Oferta GRUPY HARTMANN zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad treścią których GRUPA HARTMANN nie ma żadnej kontroli. Z tego względu, nie jesteśmy w stanie niczego zagwarantować w odniesieniu do treści z obcych źródeł.

Na czas ustanowienia hiperłączy, strony łączone są badane pod kątem naruszenia prawa. W czasie ustanawiania aktualnych linków, żadne nielegalne treści nie zostały rozpoznane. Stała kontrola połączonych stron nie jest jednakże uzasadniona bez konkretnych punktów odniesienia dla naruszeń prawa. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa, wszelkie odnoszące się do nich hiperłącza zostaną przez nas natychmiast usunięte.