bg-country-switch
Droge su psihoaktivne tvari koje utječu na ponašanje i raspoloženje dotičnog korisnika. Konzumaciju jedne ili više droga prate znatne opasnosti. Dugoročno se mogu očekivati oštećenja tjelesnog zdravlja te pojava psihosocijalnih teškoća kao posljedica moguće ovisnosti. Pomoću brzog testa na uzorku urina mogu se brzo i sigurno dokazati znakovi zloupotrebe amfetamina, benzodiazepina (sredstva za smirenje), kokaina, marihuane (THC), metadona te opijata. Sve što trebate su čiste oprane ruke, sat, čaša, ravna površina stola i 5 minuta vremena.

Test se izvodi na slijedeći način

Izvadite test za droge iz folijskog pakiranja
Uklonite zaštitnu kapicu
Skupite svježi urin u čašu
Držite test za drogu najmanje 10 sekundi uronjen u urinu do oznake
Kapicu ponovno nataknite na testnu kazetu te sve
Očitajte rezultat nakon 5-10 minuta
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)