Veroval domácí test mužská plodnost

Nenaplnená túžba po dieťati? Možno je to nedostatkom spermií

Páry, ktoré sa snažia počať dieťa, sa často pýtajú, prečo to nejde. Jedným z dôvodov môže byť nízka koncentrácia spermií spôsobená vekom či hormonálnou poruchou, alebo nízka kvalita spermií v dôsledku nedostatočnej pohyblivosti
či deformácií. Pokles koncentrácie spermií môže byť v Európe podľa niektorých názorov všeobecným problémom.

Väčšina mužov má však stále dostatok spermií na počatie dieťaťa
Diskusia o všeobecnom poklese počtu spermií siaha do začiatku 90. rokov. Hoci v mnohých prípadoch sú tu iba prirodzené fyzické príčiny, prečo sa muži nemôžu stáť otcami, niekoľko štúdií poukázalo na vývoj poklesu spermií a vinu kladú napr. fajčeniu, nadmernej konzumácii alkoholu, a dokonca i tesným nohaviciam. Medzi ďalšie uvádzané príčiny patrí estrogén v mlieku, žiarenie mobilných telefónov, pesticídy a zmäkčovadlá. Napriek tomu sa muži nemusia príliš znepokojovať. Príčiny poklesu koncentrácie spermií
z 87 miliónov spermií/ml v roku 1989 na 62 miliónov/ml v roku 2002* zatiaľ neboli spoľahlivo vysvetlené. Priemerný počet spermií u európskych mužov je aj tak stále o mnoho vyšší ako bežný počet najmenej 20 miliónov spermií/ml (pozri Svetová zdravotnícka organizácia, príručka č. 4).

Domáci test mužskej plodnosti na zistenie koncentrácie spermií v ejakuláte
Existujú ale prípady, kedy páry majú problémy, keď sa pokúšajú odieťa. Obdobie, kedy nie sú schopní počať, je často veľmi ťažké. Môže byť preto užitočné zistiť, ktorý partner je zodpovedný za toto nesplnené želanie. Pár sa potom môže poradiť so svojím lekárom a spoločne nájsť riešenie tejto frustrujúcej situácie. Muži môžu vykonať
domáci test jednoducho doma a zistiť tak koncentráciu svojich spermií v ejakuláte. Jeho vykonanie je jednoduché a ponúka výsledok už za sedem minút.

* http://cordis.europa.eu/news/rcn/21398_en.html

1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)