Nawracające, niejasne zaburzenia ze strony układu pokarmowego – takie jak wzdęcia lub biegunki – mogą być konsekwencją nietolerancji na gluten – białko obecne w wielu różnych rodzajach żywności. Za pomocą testu „Nietolerancja glutenu” z asortymentu Veroval®, można szybko i bezpiecznie przekonać się, czy odczuwane problemy z układem pokarmowym nie są skutkiem nietolerancji na gluten i nie mogłyby zostać złagodzone poprzez odpowiednią zmianę diety. Nasz wkład podczas wykonywania tego testu ogranicza się do kropli krwi z palca i dziesięciu minut oczekiwania na wynik.

Opis zasady działania testu

Potrzebna jest tylko jedna kropla krwi
W tym celu należy użyć zawartego w zestawie lancetu
Krew zostanie zmieszana z rozcieńczalnikiem próbki
Należy pamiętać o silnym wstrząsaniu mieszaniny

Upuścić mieszaninę na testową kasetę
Wynik można odczytać po upływie 10 minut
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.