bg-country-switch

Ochrona danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2021 

Ochrona danych osobowych w Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

Informacja o prywatności

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest bardzo ważne dla firmy PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Pabianicach (zwanej dalej „HARTMANN POLSKA”, „my” lub „nas”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności o celach ich przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych z uwzględnieniem świadczonych przez nas usług oraz prowadzonych aktywności w zakresie wprowadzania na rynek
wyrobów medycznych i środków higieny osobistej oraz o prawach, jakie Państwu przysługują.

W odniesieniu do terminów, takich jak „dane osobowe” lub „przetwarzanie”, odsyłamy do odpowiednich definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  • W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą HARTMANN POLSKA:
  1. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
  2. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
  3. zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  4. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  • Przetwarzając dane, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, poinformujemy o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
  • Jeśli są Państwo naszymi: kontrahentami (w tym klientami), świadczeniobiorcami (w tym pacjentami korzystającymi ze środków pomocniczych wydawanych na zlecenie), kandydatami do pracy (osobami ubiegającymi się o zatrudnienie), przedstawicielami zawodów medycznych, szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w formie pliku PDF znajdziecie Państwo tutaj:

Kontrahenci aktualni i potencjalni mogą znaleźć więcej informacji tutaj
Świadczeniobiorcy mogą znaleźć więcej informacji tutaj
Kandydaci do pracy mogą znaleźć więcej informacji tutaj
Przedstawiciele zawodów medycznych mogą znaleźć więcej informacji tutaj

  • Uprzejmie prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej Polityki. Dostosujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych spowodują, że będzie to konieczne. Zostaną Państwo przez nas poinformowani, gdy tylko zmiany będą wymagały wspólnego działania z Państwa strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.