bg-country-switch
Veroval®

10 zlatých pravidel pro měření krevního tlaku

Při měření krevního tlaku hraje svoji roli celá řada faktorů. Těchto deset obecných pravidel vám pomůže provést správné měření.

1. Před měřením krevního tlaku si asi
5 minut odpočiňte. Dokonce i sedavá práce zvyšuje krevní tlak v průměru asi
o 6 mmHg u systolického a 5 mmHg
u diastolického tlaku.

Ikona pravidla 1

2. Než začnete měření provádět, nekonzumujte po dobu až jedné hodiny nikotin ani kávu.

Ikona pravidla 2

3. Neprovádějte měření, pokud máte silné nutkání k močení. Plný močový měchýř může zvýšit krevní tlak asi o 10 mmHg.

Ikona pravidla 3

4. Provádějte měření na holé horní části paže a při sezení ve vzpřímené poloze.

Ikona pravidla 4

5. Pokud používáte monitor na zápěstí, držte manžetu během měření na úrovni srdce. Manžeta monitoru horní paže je přirozeně umístěna ve správné výšce.

Ikona pravidla 5

6. Během měření nemluvte ani se nepohybujte. Mluvení zvyšuje hodnoty přibližně o 6 - 7 mmHg.

Ikona pravidla 6

7. Mezi dvěma měřeními počkejte alespoň dvě minuty, aby nedošlo
ke stlačení krevních cév, čímž se připraví nové měření.

Ikona pravidla 7

8. S naměřenými hodnotami se v aplikaci Veroval® medi.connect snadno
a pohodlně zaznamenává i čas a datum měření i veškeré léky, které užíváte.

Ikona pravidla 8 - obrazovka PC MediConnect

9. Měření provádějte pravidelně. I když se vaše hodnoty zlepší, měli byste je i nadále z kontrolních důvodů sledovat.

Ikona pravidla 9

10. Měření vždy provádějte ve stejnou denní dobu. Protože člověk má každý den asi 100 000 různých hodnot krevního tlaku, nemají izolovaná měření žádnou vypovídací hodnotu. Pouze pravidelná měření prováděná delší dobu, vždy každý den ve stejnou dobu, poskytují smysluplné hodnocení hodnot krevního tlaku.

Ikona pravidla 10