Живот с хипертония

Хипертонията е заболяване с много лица, тъй като стойностите на кръвното налягане се развиват много различно при мъжете и жените през различните етапи на човешкия живот

Терапия при хипертония

Целта на всеки вид терапия за високо кръвно налягане е да се намали риска от вторични заболявания.